משרדי המועצה בבניין המועצה המקומית

בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00  ובימי ג' בין השעות 16:00 - 19:00 (רצוי בתאום מראש).
כתובתנו רח' דרך הבנים 20 , מרכזיית נתב שיחות 077-9779700

 

משרדי מחלקת פיקוח , אכיפה ואיכות הסביבה

בימים ב' + ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 - 18:30 ברח' הדקלים / שביל התלמיד (מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית). 

 

משרדי אגף החינוך

בימים א', ג', ה' בין השעות 8:30 - 11:30 ובימי ג' גם בין השעות 16:00 - 18:00 בבנין המועצה , רחוב דרך הבנים 20. בימי שני ורביעי אין קבלת קהל.
מענה טלפוני בשלוחות האגף (חלונית אנשי קשר באתר המועצה) יינתן בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 11:30 - 14:00.
 
פגישות עם צוות הניהול של האגף יש לתאם מראש.
 

משרדי מחלקת תפעול המים והביוב (לא בנושאי גבייה)

 
קבלת קהל רח' הדקלים 103
יום ג' 16:00 - 18:00
יום ה' 8:30 - 10:30
 
פקס מספר 15377-9779-324

 

  • לפניות בנושא גביה, תשלומים ומדי מים נא להתקשר למספר 077-9779300
  • למוקד תקלות( כגון פיצוצי מים, גלישות ביוב) נא להתקשר למוקד 106  או 04-6271227  (24 שעות ביממה)
  • בנושא היתרים, טפסי 4, נושאי תפעול תשתיות מים וביוב נא להתקשר  077-9779729

 

משרדי הועדה המקומית

 
קבלת קהל במשרדי הועדה
מרכז תבורי קומה 1 רח' הגלעד 1
ימים ב' ו- ה' 8:30 - 10:30
ימי ג' 13:30 - 15:30
 
קבלת קהל בארכיון הועדה (מרכז תבורי קומה 1 רח' הגלעד 1)
בימים ב' ו-ה' - 08:30-10:30
יום ג' - 13:30-15:00

מחלקת תכנון - יש לתאם הגעה מראש באמצעות פניה במייל 

 
מענה טלפוני
יום ב' 13:00 - 15:00
יום ג' 10:30 - 12:30
 
* פגישות עם מתכננים בתיאום מראש בלבד בימים ב' ו-ה' בין השעות 11:00 - 13:00.
 
לאנשי קשר ועדה מקומית >>


מחלקת גבייה מים וארנונה

רחוב הדקלים 103 (מחלקת הגבייה של המועצה חזרה למשרדיה המקוריים) . טלפון 077-9779300  
 
קבלת קהל
ימים א'-ה' 8:00-13:00
ימים א' ו-ג' 16:00-18:00
 
תשלום דוח חניה 
 
תשלום דוח פיקוח ואכיפה כללי נפתח 
 
תשלומים באתר https://www.mast.co.il/2/services