בהתאם לסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות המועצה מתכוונת לצאת לביצוע עבודות הקמת מגרש שחב"ק בסמטת פדויים (ליד מועדון בני ברית)

לידיעתכם.