כחלק מחיזוק מנגנוני השקיפות ושיתוף הציבור המהווים את המפתח להשפעה ומעורבות קהילתית, ראש המועצה, הגר פרי יגור משתפת את יומנה לציבור הרחב. שיתוף היומן הוא חלק משורת פעולות שמבצעת המועצה להנגשת המידע, על מנת שהתושבים יוכלו לדעת מה נעשה ביישוב לקידום איכות החיים ורווחתם.

בין הצעדים שנוקטת המועצה בעניין קידום השקיפות:

שידורי מליאת המועצה, החומרים הנלווים לישיבות, עדכון פרוטוקולים והחלטות באתר המועצה ואתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה, פתיחת ישיבות מליאת הוועדה המקומית לקהל, דלת פתוחה לתושבים, הנגשת מידע באתר המועצה ובאפיקי המידע השונים, וואטסאפ עדכונים לתושבים, עדכוני תקציב, חוקי עזר ועוד.

2023

2022

2021

יומן פעילות מאי 2021:

2-6 למאי

9-13 למאי

16-20 למאי

23-31 למאי

 

יומן פעילות יוני 2021:

13-17 ליוני

20-24 ליוני

 

 

 

יומן פעילות אוגוסט 2021:

1-5 לאוגוסט

8-12 לאוגוסט

22-26 לאוגוסט

 

 

יומן פעילות ספטמבר 2021:

19 לספטמבר - 1 לאוקטובר

 

 

 

יומן פעילות אוקטובר 2021:

10-14 לאוקטובר

17-21 לאוקטובר

24-28 לאוקטובר

 

 

 

יומן פעילות נובמבר 2021:

31 לאוקטובר - 4 לנובמבר

7-11 לנובמבר

14-18 לנובמבר

 

 

 

 

2020