1. הקמת עסק הטעון רישוי.
  2. תוספת או צמצום שטח.
  3. שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים.
  4. תוספת או צמצום סוגי עיסוקים או שינוי במכירת הפריטים.
  5. שינוי בעלות, תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'.
  6. חיסול עסק - מחייב הודעה לרשות.

קישור לטופס בקשה לרשיון עסק
 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

בחזרה אחורה - מבוא לרישוי עסקים