כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרשיון עסק. את סוגי הבקשות להלן יש להגיש על גבי טופס בקשה לקבלת רשיון:
 1. הוספה או הקטנה של שטח העסק.
 2.  שינויים פנימיים וחיצוניים בתכנית העסק.
 3. הוספה או ביטול של פריט/סוגי עיסוקים.
 4. הוספת שותף בעסק.
 5.  פרישה של שותף מן העסק.
 6. החלפת בעלי העסק: הבעלים היוצא צריך להגיש למחלקת קידום ורישוי עסקים הודעה על עזיבה או הצהרה על סגירת עסק אם העסק נסגר או שהוא אינו מנהל אותו. הבעלים החדש יגיש בקשה לשינוי בעלות על העסק.
 7. שינוי שם החברה אצל רשם החברות.
 8. שינוי מנהלים בחברה.
 9.  מכירת הזכויות לחברה אחרת.
 10. סגירתו של העסק: הודעה בכתב לרשות לרישוי עסקים על סגירת העסק. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור, תחול על בעל העסק אחריות משפטית לניהול המקום.
 11. העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויש במקומו יורשים: יש להגיש בקשה, עם כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להחלפת בעלים. במקרה זה, יש לצרף לבקשה תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים או מכתב מעורך דין המאשר מי הם היורשים.

באילו בקשות נדרשת הגשת תכנית חדשה? 

 • הגדלה או הקטנת שטח
 • שינוי מהות
 • שינויים פנימיים או חיצוניים בעסק
 • אם חלו שינויים לעומת העסק הקודם שהיה במקום שינוי בעלות כל העברה של בעלות בעסק או של ניהול העסק לאדם אחר או לגוף אחר מהרשום ברשיון העסק או בבקשה לרשיון: תוספת של שותף בעסק, או פרישה של שותף ממנו, העברת הבעלות לאחר, הכנסת מנהל קבוע לעסק, שינוי שם החברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת, מחייבים הגשת בקשה לשינוי בעלות של העסק . סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבים הודעה של בעל העסק למחלקת קידום ורישוי עסקים.

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים