שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה, בטחון הפנים, העבודה, החקלאות והבריאות - דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה - 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4 - מזון.

קבוצה 5 - מים ופסולת.

קבוצה 6 - מסחר ושונות.

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נפש וספורט.

קבוצה 8 - רכב ותעבורה.

קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.

קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים