תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עמידה בדרישה תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
הידעת שכל עסק הנותן שירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות?
בשנים האחרונות המודעות לתחום הנגישות גדלה באופן משמעותי וניתן למצוא בתי עסק, מבנים וארגונים רבים המתאימים עצמם לאנשים עם כלל המוגבלויות. גם בפן החוקי גובשו ומתגבשות תקנות נגישות ורפורמות משמעותיות בתחום
על מנת לקבל רשיון עסק חדש או לחדש רשיון לעסק קיים, יש לעמוד בדרישות תקנות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך על בעל העסק להוכיח כי עמד בדרישות הנגישות. זאת יש לעשות באמצעות קבלת חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)  ומורשה נגישות שירות. חוות הדעת צריכה לבחון מה מתוך תקנות הנגישות שחלות על אותו עסק על בעל העסק לבצע עד למועד בקשת הרשיון או חידושו, והאם בוצע חלק זה.
מידע מפורט ניתן למצוא באתר: הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  מרכז המידע לנגישות

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים