הנפקת רשיון עסק/היתר זמני -
א. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
ב. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רשיון עסק).
ג. מתן הרשיון.

הערות:
רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רשיון עסק או היתר זמני ללא קבלת אישורים של נותני האישור והגורמים הנוספים.

אין תוקף לרשיון עסק/היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה.

 

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

חזרה לדף הקודם - השלבים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון