העבודה מתבצעת מול מל"ח מחוז חיפה – משרד הביטחון, משרד הפנים, ופיקוד העורף וכוללת:

  • הכנת הרשות המקומית למצבי חירום; ארגון ותרגול התגוננות במקרים של ירי טילים, רעידות אדמה ואסון המוני.
  • טיפול שוטף במהלך השנה בתיקי מל"ח/פס"ח.
  • ארגון  כוח אדם,  כולל מתנדבים, בתיקי מל"ח /פס"ח ובכל המתקנים למרכזי הקליטה.
  • העברת חומר עדכני למחשב מול המחוז.
  • ביצוע קורסים והשתלמויות  למחזיקי התיקים מל"ח/פס"ח.
  • פגישות עבודה עם מחזיקי התיקים ברשות.
  • פגישות עבודה מול המחוז, משרד הביטחון, פיקוד העורף מל"ח/פס"ח.
  • השתתפות בכנסים ובאירועים.

בת שבע תורג'מן
מרכזת מל"ח/פס"ח
077-9779745