• טיפול בציוד חירום למוסדות חינוך.
  • טיפול בציוד חירום מל"ח /פס"ח.
  • מכלי מים, משאבות מים, גנרטורים ועוד.