• הכנת תקציב משא"ז ומג"ב לפי חוזר משרד הפנים.
  • מבצעים  מיוחדים.
  • קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.