תחומי אחריות המחלקה:

  • רישום חשבונאי של פעולות המועצה
  • עריכת מעקב תקציבי שוטף
  • ביצוע תשלומים לספקים ונותני שירות
  • התאמות בנקים
  • תשלומי שכר
  • הכנת דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים
  • הכנת דו"חות שכר למשרד האוצר וכיוצ"ב
  • מתן סיוע בתחום החשבונאי לכל אגפי הרשות.

רו"ח אורלי ירדן
גזברית המועצה
077-9779779

שלומית וקנין
הנהלת חשבונות
077-9779823

לריסה רבינוביץ'
הנהלת חשבונות
077-9779793

חסיה כהן
הנהלת חשבונות
077-9779789

יפה בן דוד
הנהלת חשבונות
077-9779787