מחלקת הרכש אמונה על כלל פעולות הרכש במועצה ומהווה את חוליית הביצוע להתקשרויות המועצה עם ספקים, יועצים ונותני שירות בתחומים שונים.
מטרת המחלקה היא לשמור על האינטרס הציבורי בהיבט של החיסכון בעלויות, שוויון הזדמנויות, ושיפור השירות לאגפים ולמחלקות המועצה. 
להלן התחומים העיקריים בהם עוסקת המחלקה:

  • איתור צרכי הרכש של אגפי המועצה.
  • בניית תוכנית רכש תקופתית.
  • איתור תחומים להתקשרות בהסכמי מסגרת.
  • משא ומתן עם ספקים ונותני שירותים.
  • קבלת הצעות מחיר ובחירת ההצעה המיטבית.
  • ניהול ועדת הרכש.
  • הפקת הזמנות רכש בהתאם לדרישות ומפרטי הרכש.
  • בקרה על עמידה בלוחות זמנים וטיב השירות.
  • הקמת מאגר יועצים וספקים דיגיטלי.
משה חיים זדה
מנהל מחלקת רכש
077-9779760