מינוי מנכ"ל המועצה – ממונה חוק חופש המידע

קישור לחוק חופש המידע 

 

דו"ח שנתי 2019 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

דו"ח חופש מידע 2018

 

ניתן להגיש בקשה במסגרת חוק חופש המידע באתר משרד המשפטים או בקישור זה:

 https://foi.gov.il

 

הממונה על חוק חופש המידע:

אבינועם ארז
מנכ"ל המועצה
077-9779738