הודעה  לגופים  ציבוריים בנושא  תמיכות  הרשות  לשנת  2022

  • מועצה המקומית פרדס חנה כרכור מודיעה  בזאת כי כללה בתקציבה  לשנת  2022   הקצאת  משאבים כספיים לתמיכה בתאגידים ציבוריים הרשומים כחוק והפועלים שלא למטרת רווח ביישוב ולמען תושביו.

גופים העוסקים בפעילות תנועות נוער, ספורט, פעילות תרבותית בתחומי המדע, האומנות, מוסדות דת, מועדוני נוער.

  • מתן התמיכה כפוף לאישור התקציב השנתי  על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים.  כמו כן, נדרש  אישור הוועדה המקצועית ומליאת המועצה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות שפורסם  בחוזר מנכ"ל משרד  הפנים  מס'   4/2006.
  • יודגש,  כי למרות האמור לעיל,  אין  וודאות  לתקציב התמיכה  ו/או מה  יהיה שיעורו.
  • טופסי בקשה לתמיכה, ניתן לקבל  בלשכת מנכ"ל המועצה ,  בשעות העבודה המקובלות  ובתאום מראש  בטלפון  -  077-9779738   או להוריד  מאתר האינטרנט  של המועצה  בכתובת: www.pardes-hanna-karkur.muni.il     

          כמו כן,  מפורסמים  באתר הרשות,  תבחינים  לתמיכות  לשנת  2022

  • יודגש,  כי  המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה  לשנת  2022 הינו 31.5.2022.     

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל,  או בקשות שלא צורפו אליהן המסמכים שחובה לצרפם, לא תטופלנה  כלל,  אלא  אם כן  קיימות  נסיבות  מיוחדות המצדיקות  זאת.

בברכה,

אבינועם ארז - מנכ"ל המועצה

יו"ר הועדה

אישורים וטפסים למילוי:

*על מנת להגיש בקשה מקוונת יש להוריד את הקבצים לחתום ולשייך לטופס המקוון