ארנונה ומים

צו הארנונה מפורסם באתר המועצה ושכונת עומרים מסווגת כאזור ב'.
למעבר לצו המיסים הנמצא באתר העירייה לחצו כאן >

למעבר לתשלומים באתר לחצו כאן >

הנחות ארנונה מפורסמות בתקנות ההסדרים במשק המדינה (התשל"ג 1993)
למעבר לטופס הגשת בקשה להנחה בארנונה ,
לחצו כאן