פינוי אשפה וגזם

תדירות פינוי האשפה בשכונה תתקיים כמו בכל הישוב. פחח האשפה מפונים פעמיים בשבוע. בעת האכלוס יפורסמו הימים הרלוונטיים, כמו כן יעלה מידע גם באתר המועצה.

קיימת פריסה של מתקני מחזור ברחבי המועצה. פריסת פחי המחזור בשכונת עומרים תבוצע בהתאם לקצב האכלוס. בשלב ראשון ימוקמו קרטוניות ומכולות ליד הבניינים בהם מתקיים אכלוס.
למידע נוסף בנושא מחזור ניתן ללחוץ כאן >