ביטחון

השיטור העירוני יפעל בשכונה להגברת נושא הביטחון האישי והשכונה תוגדר כנקודה חמה.
יותקנו מצלמות במקומות אסטרטגיים ויתוגברו הסיורים.

בישוב קיימת אבטחה של מוסדות החינוך. יינתן דגש לביצוע סיורים בפתיחת ימי הלימודים ובמהלכם. כמו כן, יינתן מענה נקודתי בהתאם לצורך.
המועצה תקצבה שומר לאשכול גני הילדים בשכונה.