תנועה וחנייה

מועצת פרדס חנה כרכור, בשיתוף עם נתיבי ישראל, מיישמת שינוי מערך תחבורה בשכונה, לטובת שיפור מיטבי של מסלולי היציאה והכניסה לשכונה, כדוגמת אוטובוסים, הסדרי תנועה וכדומה. העבודות ולוחות הזמנים נמצאים באחריות של נת"י (נתיבי ישראל) ומשרד התחבורה והם חלק מתוכנית כוללת של מערך השדרוג התנועתי המתוכנן ברחבי המועצה ובכבישים העוקפים. ראש המועצה קידמה פגישה עם מנכ"ל נת"י והוציאה מכתב המבקש לתת סדר עדיפות גבוה לפרויקטים הנדרשים במועצה בכלל ושכונת עומרים בפרט. יש לקחת בחשבון שישנן שעות שיהיו בהם עומסי תנועה.