שירות לתושב

בהחלט כן. הוקם מערך קליטת תושבים שמטרתו לפעול בשיתוף פעולה מול התושבים שצפויים לעבור לשכונה, לקיים שולחנות עגולים ולטפל בפניות ושאלות שמגיעות מהתושבים. לשירותכם הוקם שאלון תושב לאיתור צרכי התושבים

ותיבת מייל ייעודית בכתובת [email protected]