הודעה לגופים ציבוריים בנושא תמיכות הרשות לשנת 2023

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור מודיעה  בזאת כי כללה בתקציבה  לשנת  2023 הקצאת משאבים כספיים לתמיכה בתאגידים ציבוריים הרשומים כחוק והפועלים שלא למטרת רווח ביישוב ולמען תושביו.

גופים העוסקים בפעילות תנועות נוער, ספורט, פעילות תרבותית בתחומי המדע, האומנות, מוסדות דת, מועדוני נוער.

  • מתן התמיכה כפוף לאישור התקציב השנתי  על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים.  כמו כן, נדרש  אישור הוועדה המקצועית ומליאת המועצה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות שפורסם  בחוזר מנכ"ל משרד  הפנים  מס'   4/2006.
  • יודגש,  כי למרות האמור לעיל,  אין  וודאות  לתקציב התמיכה  ו/או מה  יהיה שיעורו.
  • טופסי בקשה לתמיכה ניתן למלא באתר האינטרנט של המועצה  בכתובת: www.pardes-hanna-karkur.muni.il
    כמו כן,  מפורסמים  באתר הרשות,  תבחינים  לתמיכות  לשנת  2023
  • יודגש,  כי  המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה  לשנת  2023 הינו 30.3.2023, ח' ניסן התשפ"ג
בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל, או בקשות שלא צורפו אליהן המסמכים שחובה לצרפם, לא תטופלנה כלל, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
 
בברכה,
אבינועם ארז - מנכ"ל המועצה
יו"ר הועדה

 

אישורים וטפסים לצורך מילוי הבקשה המקוונת

להגשת בקשה מקוונת לתמיכות לחצו כאן>>