יוני חכימי - ראש המועצה
טלפון: 077-9779703 , 052-6101160
אימייל:  [email protected]

עו"ד אייל כגן - ממלא מקום וסגן ראש המועצה ויו"ר ועדת המשנה
טלפון: 053-5202752
אימייל: [email protected]

עו"ד אביעד סיני - סגן ראש המועצה
טלפון: 052-3278091
אימייל: [email protected]

טל דנטס- חבר מועצה
טלפון: 052-8456579
אימייל: [email protected]

עירית רותם - חברת מועצה
טלפון: 052-2966538
אימייל: [email protected]

יעל כהן-פארן - חברת מועצה
טלפון: 052-2728390
אימייל:- [email protected] 

אלון מרחב - חבר מועצה
טלפון: 054-6722076
אימייל: [email protected]

נחמיה מנצור- חבר מועצה
טלפון: 052-2388915
אימייל: [email protected]

נחום גנצרסקי- חבר מועצה
טלפון: 052-6603427
אימייל: [email protected]

הגר פרי יגור - חברת מועצה
טלפון: 052-3393796
אימייל: [email protected]

אורי פרץ - חבר מועצה
טלפון: 052-9288888
אימייל: [email protected]

נתנאל קסטן - חבר מועצה
טלפון: 050-7657943
אימייל: [email protected]

יעקב צדקה - חבר המועצה
טלפון: 050-8732000
אימייל: [email protected]

אלדד בר כוכבא - חבר מועצה
טלפון: 052-8899852
אימייל: [email protected]

אלדר כהן מעין - חברת מועצה
טלפון: 054-6410456
אימייל: [email protected]