ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על פיקוח ואכיפת חוקי העזר המקומיים, טיפול בגרוטאות רכב, פיקוח בנושאי תברואה ואיכות הסביבה,
וסיוע בפיקוח בעת אירועים קהילתיים וטיפול בפניות תושבים.


תפקידי המחלקה

  • פיקוח ואכיפה סביבתית ביישוב בהתאם לחלוקה לאזורים. פקח במערב היישוב, מרכז היישוב ומזרח היישוב.
  • אחריות לביצוע סיורים שוטפים ביישוב, בעסקים ובחצרות לצורך איתור ליקויים ומפגעים תברואתיים וטיפול בהם.
  • סילוק מפגעים וכל גורם הפוגם בסדר ובניקיון.
  • פיקוח ובקרה על מערך הניקיון והתברואה באזור בתיאום עם מנהל מחלקת תברואה, כולל פיקוח על עבודות קבלני חוץ.
  • השתתפות באירועים קהילתיים ומרכזיים ומתן סיוע פיקוחי בהתאם לתוכנית עבודה של האגף.

קבלת קהל במשרדי מחלקת פיקוח , אכיפה ואיכות הסביבה - רחוב שביל התלמיד 2

(מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית):

בימים ב' ו- ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 -  18:30

טלפון 077-9779854 

תיבת דוא"ל לפניות ציבור ובירורים:  [email protected]

 

המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה וזמין לקבלת פניות,
באמצעות האינטרנט ובאמצעות הטלפון: 106 או 04-6271227

תשלום קנס והגשת ערעור באמצעות האינטרנט

גיל בנימיני
מנהל מח' פיקוח ואכיפה
077-9779854
אולגה ואקנין
מזכירת מח' פיקוח ושיטור עירוני
077-9779854