תשלום קנס, הגשת ערעור והסבת דוחות באמצעות האינטרנט

 

ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על פיקוח ואכיפת חוקי העזר המקומיים, טיפול בגרוטאות רכב,
וסיוע בפיקוח בעת אירועים קהילתיים וטיפול בפניות תושבים.


תפקידי המחלקה

  • פיקוח ואכיפה סביבתית ביישוב בהתאם לחלוקה לאזורים. פקח במערב היישוב, מרכז היישוב ומזרח היישוב.
  • אחריות לביצוע סיורים שוטפים ביישוב.
  • השתתפות באירועים קהילתיים ומרכזיים ומתן סיוע פיקוחי בהתאם לתוכנית עבודה של האגף.

קבלת קהל במשרדי מחלקת פיקוח - רחוב שביל התלמיד 2

(מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית):

בימים ב' ו- ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 -  18:30

טלפון 077-9779854 

תיבת דוא"ל לפניות ציבור ובירורים בלבד:   [email protected]

 

תשלום קנס, הגשת ערעור והסבת דוחות באמצעות האינטרנט

גיל בנימיני
מנהל מח' פיקוח ואכיפה
077-9779854
אולגה ואקנין
מזכירת מח' פיקוח ושיטור עירוני
077-9779854