ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על התחזוקה השוטפת של היישוב בתחומים כגון: אחזקת מבנים, מבני ציבור ומוסדות חינוך, אחזקת כבישים ומדרכות,  תחזוקת תאורת רחוב, טיפול בתמרורים ביישוב, טיפול במפגעי חשמל, טיפול בבעיות צנרת וביוב, טיפול והפעלת קבלני משנה בנושאים שונים, סיוע לוגיסטי בארגון אירועים קהילתיים וטיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה

  • אחריות לשיפוץ מבני ציבור, מוסדות חינוך.
  • אחריות לטיפול בתמרורים כגון הצבת חדשים, אחזקת הקיים עפ"י תוכנית בטיחות בדרכים.
  • צביעת כבישים, מעברי חציה, אבני שפה וכדומה.
  • אחריות לטיפול בבעיות ביוב ואינסטלציה באמצעות המחלקה ובאמצעות הפעלת קבלני משנה.
  • סיוע לוגיסטי בארגון והקמה של אירועים מרכזיים ואירועים קהילתיים בהתאם למשימות האגף.
  • טיפול שוטף בפניות תושבים אל המוקד ופתרון הבעיות לשביעות רצונם של התושבים.

 

אלכסנדר שוריק בביז'ייב
מנהל מחלקת תפעול
077-9779871
גלית כהן
מזכירת מחלקת תפעול
077-9779873