פעילויות המחלקה

המחלקה עוסקת כשגרה במשימות האבטחה הבאות:

  •  אבטחת מוסדות חינוך.
  • אבטחת אירועים המוניים וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים. 
  •  אבטחת מתקנים.
  • ארגון ותרגול המערך לשעת חירום (מל"ח /פס"ח), 
  • העמקת הקשר עם גורמי הביטחון השונים: פיקוד העורף, מכבי האש, מד"א, משטרה, מרכז השלטון המקומי ומשרדי ממשלה.
  • אחזקת מחסני חירום של הרשות המקומית, טיפול במקלטים ציבוריים ותחזוקם. 

שעות קבלת קהל במחלקה: 8:30-14:30

בת אל גוב
מזכירת המחלקה
077-9779743

 

הנחיות מפיקוד העורף