תחומי אחריות המחלקה:

  • הוצאת שומות וגביית מסי הארנונה
  • גביית אגרות והיטלי פיתוח
  • גביית אגרות מים
  • גביית אגרות ועדה לתכנון ובניה
  • גביית אגרות חינוך
  • גביית שכר לימוד וחינוך
  • גביית אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות
  • מתן הנחות וטיפול בהשגות ועררים על הארנונה

קרן זנו
מנהלת מחלקת גביה - מים וארנונה
077-9779300

 
 
קבלת קהל: רחוב הדקלים 103
ימים א' – ה'  8:00-13:00
יום ג'  16:00-18:00
טלפון מוקד מחלקת הגביה:  077-9779300

 

קישור לאתר לקבלת שירות במהירות ויעילות

 

  

 

 

 
 
תשלומים באתר: www.pay24.co.il