מדוע נדרשת תוכנית מתאר לפרדס חנה כרכור?
תוכנית מתאר מקומית מאפשרת פיתוח מושכל של שטחי היישוב, באמצעות קביעת הגדרות המייעדות את אזורי המועצה השונים לתפקודים שונים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר ועוד. התוכנית תורמת ליצירת וודאות תכנונית. פיתוח בהתאם לתוכנית המתאר מאפשר ליישוב לאגם משאבים, לחזק אזורים חלשים באמצעות תפקודים שונים שיוכנסו אליהם, להגביל מטרדים העשויים לפגוע באיכות החיים ולכוון את הפיתוח בהתאם לחזון המקום.

כיצד תוכנית המתאר קשורה אלי כתושב?
תוכנית המתאר קשורה למרבית הפעולות שאדם עושה בישוב מגוריו ויש לה השפעה ישירה על חייו. תוכנית המתאר מגדירה לדוגמא היכן ימוקם מוסד חינוכי, איפה אפשר לפתוח נגריה והיכן אפשר לבנות בתים צמודי קרקע או רבי קומות. התוכנית מקצה שטחים פתוחים וקובעת כללים המשפיעים על הרגלי הנסיעה שלנו, הבילוי והמגורים.

האם התוכנית מתייחסת באופן דומה לכל האזורים ביישוב?
תוכנית המתאר מגדירה את ייעודי הקרקע והשימושים המותרים בכל אחד מאזורי המועצה. אזורים שונים עשויים לקבל טיפול שונה, בהתאם לצורך.

מי מכין את תוכנית המתאר?
התוכנית, מקודמת על ידי מינהל התכנון במשרד הפנים והרשות המקומית, מנוהלת על ידי ועדת עבודה הכוללת את ראש המועצה האגף לתכנון מקומי במינהל התכנון, נציג לשכת התכנון המחוזית, מחוז חיפה, נציג הועדה המרחבית שומרון ועל ידי ועדת העבודה ואת נציגי משרדי הממשלה וגופים ציבורים נוספים. 
צוות התכנון כולל מגוון מתכננים ויועצים בראשותו של אדריכל אילן אייזן. עוד בצוות: ד"ר לירון אמדור - תפעול מנהלי, תכנון אזורי, חקלאות. אמיתי הר לב, מודוס, הנחיית תהליכים שיתופיים - שיתוף הציבור. זאב עמית - יעוץ אסטרטגי. אדר' דניאל בלומפילד - תכנון פיסי. פרופ' חיים אבירם , א.ב.פלאן - תנועה ותחבורה. עמית שפירא – סביבה. ישראל קורץ – כלכלה. ד"ר עמליה רימלט - חברה, קהילה ושירותי ציבור. ד"ר הדס שדר – שימור. אדר' נוף ערן געש – נוף. אריה פולינסקי, פלגי מים – מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. אברי לבנה, פלגי מים - מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה. אדר' אלה מנהיים - מחשוב ובקרת איכות. אינג' אירה כצמן - מיפוי וקליטת מידע ועוד.

מי מאשר את תוכנית המתאר לפרדס חנה כרכור?
תוכנית המתאר היא תוכנית שבסמכות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה והיא זו המאשרת אותה, לאחר שהומלצה להפקדה על ידי הועדה המרחבית שומרון. הועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים.

האם ניתן יהיה לשנות את תוכנית המתאר לאחר שתאושר?
לאחר שתאושר תוכנית המתאר היא מהווה כאמור מסמך חוקי לפיו יש לפעול. אפשר יהיה בעתיד להציע תוכניות נקודתיות, שיהוו שינוי נקודתי לתוכנית המתאר. אישור של תוכניות כאלו יהיה תהליך מורכב וארוך הרבה יותר מאישור תוכניות שיוכנו בהתאם להנחיות תוכנית המתאר. לכן מומלץ למי שיזום תוכניות חדשות, לפעול לפי הנחיות תוכנית המתאר.

כיצד אוכל להשפיע על תוכנית המתאר?
לרשות הציבור עומדות מגוון דרכים להשפיע על התוכנית. הכנת התוכנית תלווה בשיתוף הציבור, מידע על תהליכי השיתוף יתפרסם מעת לעת באמצעי התקשורת השונים, כגון מקומונים ואתר האינטרנט של המועצה המקומית. ניתן לפנות בכל עת לאחראי על שיתוף הציבור בתוכנית, אמיתי הר לב, בשאלות על התוכנית ובבקשות להשתתף במפגשי שיתוף הציבור שיתקיימו בעתיד. אנא פנו לתיבת הדואר האלקטרוני של תוכנית המתאר: [email protected]