פרדס חנה-כרכור   צור קשר   תשלומים    מוקד עירוני (106 )   ימי פינוי גזם ואשפה ורשימת מתקני מיחזור   דרושים/מכרזים   מידע לתושב  
      אודות המועצה
      אגפי המועצה
  »   לשכת ראש המועצה
  »   מזכירות
  »   כספים
  »   הנדסה
  »   מוניציפאלי
  »   פיקוח תפעול שפ"ע
  »   טופס ערעור על קנס
  »   חינוך
  »   רווחה וקהילה
  »   ביטחון
      המועצה הדתית
      סביבה ירוקה
      ועדה חקלאית
      נגישות
      ספריות
      תרבות ופנאי
      יחידת ההתנדבות
      שותפות בין קהילות
      מאז ועד היום
      קישורים
   חפש במועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
חפש ברשת (google)
                                                                                                    
   
 


                                                              קישור לרשימת מתקני המיחזור בפרדס חנה כרכור


                                היחידה לאיכות הסביבה , פיקוח ואכיפה
מנהל: אייל שני
טלפון:    077-9779831
פקס:      077-9779832
דוא"ל  s.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il


מזכירה:  ציונה זאושניצר
טלפון:    077-9779841
פקס:      077-7678349
דוא"ל z.ziona@pardes-hanna-karkur.muni.il

ייעוד  המחלקה
המחלקה אחראית על פיקוח ואכיפת חוקי העזר המקומיים, פיקוח על שילוט,
פיקוח בענייני רישוי עסקים, פיקוח בנושאי תברואה ואיכות הסביבה,
סיוע בפיקוח בעת אירועים קהילתיים וטיפול בפניות תושבים.

תפקידי המחלקה:
* פיקוח ואכיפה סביבתית ביישוב בהתאם לחלוקה לאזורים. פקח במערב היישוב,
  
מרכז היישוב ומזרח היישוב.
*
אחריות לביצוע סיורים שוטפים ביישוב, בעסקים ובחצרות לצורך איתור ליקויים
 
ומפגעים תברואתיים וטיפול בהם
*
סילוק מפגעים וכל גורם הפוגם בסדר ובניקיון.
*
פיקוח ובקרה על מערך הניקיון והתברואה באזור בתיאום עם מנהל מחלקת תברואה,
 
כולל פיקוח על עבודות קבלני חוץ.
*
פיקוח על הצבה ותחזוקה של מערך השילוט; הוספת וגריעת שלטים; איתור שלטים
 
ללא רישיון ושלטים החורגים ממסגרת הרישיון שניתן ונקיטת פעולות בהתאם.
*
השתתפות באירועים קהילתיים ומרכזיים ומתן סיוע פיקוחי בהתאם לתוכנית
  
עבודה של האגף.

                                                  מחלקת  תפעול


מנהל:     אלכסנדר - (שוריק)  בביז'ייב
מזכירה:  גלית כהן
טלפון:    077-9779873
פקס:      077-9779874
דוא"ל    c.galit@pardes-hanna-karkur.muni.ilייעוד  המחלקה
המחלקה אחראית על התחזוקה השוטפת של היישוב בתחומים כגון: אחזקת מבנים,
מבני ציבור ומוסדות חינוך, אחזקת כבישים ומדרכות,  תחזוקת תאורת רחוב,
טיפול בתמרורים ביישוב, טיפול במפגעי חשמל, טיפול בבעיות צנרת וביוב,
טיפול והפעלת קבלני משנה בנושאים שונים,
סיוע לוגיסטי בארגון אירועים קהילתיים וטיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה:
*
אחריות לשיפוץ מבני ציבור, מוסדות חינוך.
*
אחריות לטיפול בתמרורים כגון הצבת חדשים, אחזקת הקיים עפ"י 
 
תוכנית בטיחות בדרכים.
 
צביעת כבישים, מעברי חציה, אבני שפה וכדומה.
*
אחריות לטיפול בבעיות ביוב ואינסטלציה באמצעות המחלקה ובאמצעות 
 
הפעלת קבלני משנה.
*
סיוע לוגיסטי בארגון והקמה של אירועים מרכזיים ואירועים קהילתיים 
 
בהתאם למשימות האגף.
*
טיפול שוטף בפניות תושבים אל המוקד ופתרון הבעיות לשביעות רצונם של התושבים.

                                      מחלקת  שפ"ע ותברואה
מנהל:     שמואל  ג'נח

מזכירה: סיגלית אחדות
טלפון:    077-9779863
פקס:      077-9779864

דוא"ל : h.sigalit@pardes-hanna-karkur.muni.il


ייעוד  המחלקה
המחלקה אחראית לטיפוח חזותה וניקיונה של המושבה, שמירה על איכות הסביבה 
ואיכות החיים  על ידי פינוי אשפה, פינוי ואיסוף גזם, פינוי ואיסוף פסולת מוצקה,
כיסוח וניכוש עשבייה, טיאוט רחובות, גיזום עצים, הדברות  וריסוס, טיפוח והקמת גנים
וגינות ציבוריות, כיכרות ומוסדות ציבור, סיוע לוגיסטי  בארגון  והקמת אירועים קהילתיים,
טיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה:
*
אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי היישוב, רחובות ושטחים ציבוריים
*
אחריות לניהול ופיקוח על פינוי אשפה, אשפה ביתית באמצעות קבלן.
*
אחריות לניהול ופיקוח על פינוי גזם באמצעות קבלן.
*
הקמת גינות חדשות ביישוב ,כולל תכנון ואחזקה ואחזקת גינון קיים באמצעות קבלן.
*
אחריות לארגון הדברת מזיקים, חרקים, זבובים, יתושים וכדומה בשטחים ציבוריים
 
ובמבני ציבור, לרבות לכידת נחשים.
*
אחריות על איסוף ניירות, קרטונים ופלסטיק לצורכי מחזור בשיתוף עם "אמניר".
*
אחריות לטיאוט רחובות באמצעות משאית טיאוט.
*
אחריות לטיפול בקריאות מוקד ופתרון הבעיות בשיתוף מזכירת האגף.

                                                         מדור רישוי עסקים
מנהל:   שלמה סנדורי
טלפון:   077-9779891

ייעוד  המחלקה
המחלקה אחראית על יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים ועל הטיפול בכל העסקים טעוני הרישוי
ביישוב, כולל הליכי הרישוי וההליכים המשפטיים, ניהול שוטף וטיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה:
* אחריות לקבלת חוות דעת מקצועיות מגורמי חוץ כמו: משטרה, המשרד לאיכות הסביבה,
 
משרד הבריאות ובתוכו שירותי המזון והרוקחות, משרד העבודה, מכבי האש וכדומה.
*
אישור תוכניות ובקשות לרישיונות עסק מול מהנדס המחוז מטעם משרד הבריאות.
*
תוכניות סניטריות, רישיונות עסק והיתרים, שאושרו על-ידי גורמים המוגדרים
 
בחוק כגורמים מאשרים (מהנדסים, וטרינרים(

 
   
© מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור, כל הזכויות שמורות. ‏יום חמישי ‏24 ‏אפריל ‏2014 נבנה ע"י TechOverIP © 2007