הדיגיטציה נכנסת גם למערך חלוקת ארוחות חמות במועצה


הדיגיטציה נכנסת גם למערך חלוקת ארוחות חמות במועצה, לפני מספר ימים הושלם פיילוט לשימוש באפליקציה ייעודית שמנהלת את מערך ההפצה בצורה יעילה וידידותית.

המערכת מתכננת מסלול יעיל למתנדב/עובד ומקבצת לו את הכתובות הקרובות ביותר אחת לשנייה.

במקביל נשלחת למתנדב הודעות SMS עם קישור המכיל את רשימות האזרחים הוותיקים להם המתנדב/עובד מספק ארוחה ולפי המסלול האופטימלי והמהיר ביותר.

כל הדיווחים נצברים בזמן אמת במערכת של מוקדי החלוקה שלנו, כך שאנחנו יודעים שלא שחכנו אף אחד וכולם קיבלו ארוחה חמה לביתם.