מבצע ניקיון המושבה "תשרי בפתח"


sample_Add_rosh_hashana_Final