הסדרת מדרכות ותאורה ברחוב המייסדים שבכרכור

הגר פרי יגור, ראש המועצה: "מדובר בפיתוח קריטי לכרכור והסדרת ציר תנועה מהמסוכנים במושבה! אני מברכת את חברת נתיבי ישראל על השותפות וקידום הפיתוח לרווחת תושבי המושבה ומשתמשי הדרך".


השבוע החל שלב המדידות בפרויקט הסדרת רחוב המייסדים (הרחוב הראשי בכרכור), בציר התנועה שבין אלונית (כביש 65) ועד לכיכר דגניה שבכרכור ובתוואי דרך שמרכז עשרות עסקים ומסחר.

המדידות החלו בהליך מזורז, זאת לאחר פגישת עבודה שנערכה בנוכחות הגר פרי יגור, ראש המועצה, קובי אלון- מנכ"ל המועצה, מהנדס המועצה- אדריכל אריה רפפורט, מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ וצוותו שנעתרו לבקשת ראש המועצה להסדרת ציר התנועה במייסדים וקידום התכנון, תקצוב וביצוע בפועל.

בהמשך לסיכום עם חברת נתיבי ישראל, בשלב א' של הפרויקט, יוסדרו מדרכות משני ציידיי הכביש, תוסדר תאורת רחוב, יבוצעו שיפורי ואמצעי בטיחות והכביש יסלל מחדש. מדובר בהשקעה של מיליוני שקלים. לאחר שלב התכנון יאושר אומדן העלויות לביצוע פרויקט ההסדרה, כאשר הצפי לביצוע תחילת הפרויקט לקראת סוף שנת פעילות 2021.

בימים אלו, ראש המועצה, הגר פרי יגור פועלת מול חברת נתיבי ישראל להסדרה ותקצוב גם של שלב ב'- הסדרת רחוב דגניה.