צו ארנונה 2022 יתקן עוולות עבר ויטיב עם התושבים

ראש המועצה, הגר פרי יגור: "לאחר עבודת מטה תקציבית מאומצת ומעמיקה הצגנו שורה של תיקוני עיוותים והצעה לצו ארנונה מתוקן לשנת 2022 שתיטיב עם אוכלוסיות רבות במושבה, מודה להנהלת המועצה על התמיכה במהלך".


הנהלת המועצה אישרה פה אחד את הצעת צו הארנונה לשנת 2022 כפי שהביאה ראש המועצה, הגר פרי יגור. הצעת הצו מביאה בשורות ותיקון עוולות עבר ותיטיב עם אוכלוסיות רבות במושבה. בתוך כך, ציינה השבוע ראש המועצה כי "לפני מספר שנים, כנראה בשל מצוקה כלכלית או משיקול אחר שאינו ברור, החליטו במועצה לבטל הנחות שונות בארנונה. קשה עד כדי בלתי נתפס – קוצצו הנחות בין היתר להורים יחידניים ולנכים באופן שאין דרך אחרת אלא לומר זאת ישירות, פגעה בשכבות החלשות בצורה מקוממת. הדבר התקבע בבסיס התקציב וכך שנה אחר שנה במשך שנים ארוכות קופחו שכבות אלה, גם ביחס לרשויות מקומיות אחרות".

כל זאת ועוד ציינה ראש המועצה כי "לא יעלה על הדעת שכמעט בכל הארץ הורים יחידניים זכאים ל-20% הנחה ואצלנו ההנחה הופחתה בשנים עברו ל-15%, ומדוע נכים צריכים להגיש השגה כדי להגדיל את אחוז ההנחה על בסיס מבחן הכנסה כשבמקומות אחרים תנאי זה כלל לא קיים "?

"השבוע, לאחר עבודת מטה תקציבית מאומצת ומעמיקה, כינסתי את הנהלת המועצה וביחד עם הדרג המקצועי הצגנו שורה של תיקוני עיוותים והצעה לצו ארנונה מתוקן לשנת 2022. אני מבקשת להודות להנהלת המועצה על תמיכה פה אחד באישור תיקונים אלה אשר בבסיסם ערכי צדק חלוקתי וכמובן על אישור המקור התקציבי להעמקת מתן ההנחות מתקציב הרשות", סיכמה ראש המועצה.

עיקריי השינויים בצו יכללו:

  • הנחות לנכים- יוגדלו מ- 50% ל- 60% הנחה. בנוסף לכך, ההנחה לא תהיה מותנית במבחן הכנסה.

  • הורים יחידניים- הגדלת ההנחה ל- 20% (עד כה ההנחה עמדה על 15%).

  • פרגולות- ביטול תשלום על שטחי מצללה (פרגולות) כל עוד הם מקורים בקירוי שקוף ופלסטי ובלבד שקירוי זה עומד בקריטריונים שיפורטו בצו הארנונה.

  • לא תוטל העלאת ארנונה חריגה למגורים- ההנהלה החליטה *שלא להעלות* העלאה חריגה בארנונת מגורים מעבר להעלאה האוטומטית של משרד הפנים.

עתה לאחר אישור צו הארנונה בהנהלת המועצה, הצו יובא לאישור מליאת המועצה בהמשך החודש ולאחריו לאישור משרד הפנים.

צו ארנונה 2022 יתקן עוולות עבר ויטיב עם התושבים