מתווה תפילות חגי תשרי יוצא לדרך


בהנחיית ראש המועצה, הגר פרי יגור, בריכוזו של חבר ההנהלה דוד כמוס ובשיתוף גבאי בתי הכנסת המועצה סייעה בהסדרת הצללה, גרילנדות, וכסאות לבתי הכנסת במהלך כל תקופת החגים על מנת לאפשר תפילות במרחב הפתוח. נוסף לזאת המועצה העניקה לבתי כנסת במושבה מאוורריי ונטה (מצננים) לרווחת המתפללים. ביצוע הסדרות בתי הכנסת בתמיכה מלאה של הנהלת המועצה ולרווחת התושבים.
 
בהתאם למתווה תפילות חגי תשרי שפורסם ע"י משרד הבריאות, בתוך מבנה בית הכנסת ראשיים להתפלל עד 50 מתפללים, ובשטח הפתוח עד 100 מתפללים. בתכי הכנסת יפעלו בהתאם לתו ירוק- כלומר: כניסה ותפילה בבית הכנסת רק עם תעודת מתחסן או מחלים או בדיקת קורונה שלילית. ובמהלך תפילה ושהייה בבית הכנסת יש להקפיד על עטיית מסכה.
 
בימים האחרונים חלה עלייה בתחלואה והמועצה המקומית  מוגדרת ע"פ מתווה הרמזור רשות אדומה נכון להיום כ- 592 מאומתים וכ- 600 מבודדים.
 
מתווה תפילות חגי תשרי יוצא לדרך