שם המכרז תאריך פרסום המכרז תאריך הגשת המכרז
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 2022-40 הפעלת תכðית תל"ן בגðי הילדים תאריך פרסום המכרז: 12/12/2022 תאריך הגשת המכרז: 21/12/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מתן שירותי אחזקה והפעלה למערכות השקיה מבוקרות של חברת אגם בשטחי הרשות תאריך פרסום המכרז: 24/11/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/12/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מתן שירותי אחזקה והפעלה למערכות השקייה מבוקרות של חברת גלקון בשטחי הרשות תאריך פרסום המכרז: 24/11/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/12/2022

עבור לארכיון המכרזים