שם המכרז תאריך פרסום המכרז תאריך הגשת המכרז
שם המכרז: המועצה המקומית פרדס חנה כרכור - קול קורא לקבלת הצעת מחיר תאריך פרסום המכרז: 30/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 09/06/2024
שם המכרז: המועצה המקומית פרדס חנה כרכור - קול קורא לקבלת הצעת מחיר להנחיית שירה בציבור תאריך פרסום המכרז: 30/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 09/06/2024
שם המכרז: המועצה המקומית פרדס חנה כרכור - קול קורא לקבלת הצעת מחיר תאריך פרסום המכרז: 30/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 09/06/2024
שם המכרז: המועצה המקומית פרדס חנה כרכור - קול קורא לקבלת הצעת מחיר להרצאות תאריך פרסום המכרז: 30/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 09/06/2024
שם המכרז: המועצה המקומית פרדס חנה כרכור - קול קורא לקבלת הצעת מחיר למדריך טיולים תאריך פרסום המכרז: 30/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 09/06/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עו"ס מדריך ביחידה לשלום המשפחה תאריך פרסום המכרז: 22/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 09/06/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור יועץ קריירה במרכז להכוון תעסוקתי ,המקפצה. תאריך פרסום המכרז: 01/05/2024 תאריך הגשת המכרז: 08/05/2024
שם המכרז: מכרז מס' 13/2024 הזמנה לקבלת הצעות לשכירת מבני חנויות במתחם השוק הישן בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה-כרכור, הידועים כחלק מחלקות 255 בגוש .10102 תאריך פרסום המכרז: 18/04/2024 תאריך הגשת המכרז: 03/06/2024
שם המכרז: קול קורא למנחי פעיליות לפסטיבל קיימות,סביבה וקהילה 2024 תאריך פרסום המכרז: 14/04/2024 תאריך הגשת המכרז: 28/04/2024
שם המכרז: הליך הצעות מחיר לתחזוקת תאורת רחוב ועבודות חשמל במועצה מקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 28/03/2024 תאריך הגשת המכרז: 14/04/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מדריך נוער תאריך פרסום המכרז: 19/03/2024 תאריך הגשת המכרז: 31/03/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מערכת קשר עבור הפיקוח והשיטור הקהילתי במועצת פרדס חנה תאריך פרסום המכרז: 29/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 17/03/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מעקב אחר פרסומים הודעות לפי חוק תכנון הבניה מכל סוג לרשות המקומית תאריך פרסום המכרז: 22/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 10/03/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור הקמת אתר גלעד לנופלים במועצת פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 22/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 06/03/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2024 מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות תאריך פרסום המכרז: 08/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 19/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 16/2024 אספקת שנתית לציוד, ביגוד לפיקוח ולשיטור עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 07/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 19/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2024 שכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 07/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 19/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2024 לבניית מתקן גלישה מסוג "סקייטפארק" בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 05/02/2024 תאריך הגשת המכרז: 12/02/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור הפעלת "כלי גוגלה" תאריך פרסום המכרז: 23/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 30/01/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור "לוח קיר הייטק" לגני ילדים בישוב תאריך פרסום המכרז: 23/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 30/01/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מנהל המקפצה להכוון תעסוקתי תאריך פרסום המכרז: 16/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 22/01/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור הכשרה מחייבת לפקח כפקח איכות סביבה תאריך פרסום המכרז: 11/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 18/01/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2024 לבניית מתקן גלישה מסוג "סקייטפארק" תאריך פרסום המכרז: 11/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 29/01/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2024 שכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 10/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 29/01/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2024 אספקת שנתית לציוד, ביגוד לפיקוח ולשיטור עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 09/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 29/01/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2024 עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מערכות הצללה ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 09/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 29/01/2024
שם המכרז: מכרז (מסגרת) פומבי מס' 3/2024 לתחזוקת תאורת רחוב באופן שוטף ועבודות חשמל נוספות לפי דרישה במועצה מקומית פרדס חנה-כרכור תאריך פרסום המכרז: 09/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 05/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2024 מתן שירותי ביטוח רכוש וחבויות תאריך פרסום המכרז: 04/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 24/01/2024
שם המכרז: קול קורא עבור הפקת סרטונים אישיים וניהול תקשורת דיגיטליים עם עובדים ברשות תאריך פרסום המכרז: 02/01/2024 תאריך הגשת המכרז: 14/01/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מועצת פרדס חנה-כרכור תאריך פרסום המכרז: 26/12/2023 תאריך הגשת המכרז: 04/01/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 36/23 לקבלת שירותי ניקיון עבור מוסדות חינוך ומבני ציבור תאריך פרסום המכרז: 11/12/2023 תאריך הגשת המכרז: 08/01/2024
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מערכת קשר עבור הפיקוח והשיטור הקהילתי במועצת פרדס חנה תאריך פרסום המכרז: 10/12/2023 תאריך הגשת המכרז: 04/02/2024
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 56/2023 לשכירת ציוד לאירועים עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 05/12/2023 תאריך הגשת המכרז: 25/12/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מועצת פרדס חנה-כרכור עבור עובד סוציאלי לאגף הרווחה תאריך פרסום המכרז: 29/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 10/12/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 52/2023 לאחזקת כר-הדשא במגרשי הכדורגל במועצה תאריך פרסום המכרז: 22/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 11/12/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 45/2023 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון תאריך פרסום המכרז: 19/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 04/12/2023
שם המכרז: קול קורא למטפלים בתחנה לטיפול משפחתי פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 15/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 26/11/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור פלטפורמות לגיבוש קהילות דיגיטליות תאריך פרסום המכרז: 12/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר לביצוע תחזוקה למתקני משחק בגן הציפורים תאריך פרסום המכרז: 09/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 15/11/2023
שם המכרז: קול קורא - לתחזוקת תאורת רחוב ועבודות חשמל במועצה תאריך פרסום המכרז: 06/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 20/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 47/2023 לשכירת ציוד לאירועים עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 02/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 46/2023 קליטת פסולת גזם וגושית תאריך פרסום המכרז: 01/11/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2023 לאספקת ציוד משרדי, חומרי ניקיון וכיבוד יבש, עבור המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור וגופי הסמך שלה תאריך פרסום המכרז: 26/10/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/11/2023
שם המכרז: מכרז מס' 43/2023 אספקת ציוד וחומרי חשמל רחוב ואביזרים לעמודי תאורה עבור המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 23/10/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/11/2023
שם המכרז: מכרז מס' 44/2023 לאספקת מוצרי מזון עבור מוסדות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור וגופי הסמך תאריך פרסום המכרז: 23/10/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/11/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר לרכז מוזיקה במרכז אופיר תאריך פרסום המכרז: 26/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 22/10/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור שירותי תחזוקה העלאת תכנים וסליקה לאתר המועצה תאריך פרסום המכרז: 19/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/11/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 8/2023: לשכירת ציוד לאירועים תאריך פרסום המכרז: 19/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 30/10/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 39/2023 לאספקת מכונות צילום ומדפסות כולל שירותי תמיכה תחזוקה, ומתכלים תאריך פרסום המכרז: 18/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 30/10/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מועצת פרדס חנה-כרכור עבור במאי ומחזאי תיאטרון טיפולי ברווחה תאריך פרסום המכרז: 18/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 28/09/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 40/2023: למתן שרותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכב תאריך פרסום המכרז: 14/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 30/10/2023
שם המכרז: מכרז מס' 41/2023 הזמנה לקבלת הצעות לשכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 14/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 30/10/2023
שם המכרז: מכרז מס' 42/2023: למתן שירותי הגברה ותאורה לאירועים גדולים, בינוניים וקטנים תאריך פרסום המכרז: 14/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 30/10/2023
שם המכרז: קול קורא לתפקיד מרפא.ה בעיסוק/ קלינאי.ת תקשורת/ פיזיותרפיסט.ית התפתחותי.ת (פרילנס) תאריך פרסום המכרז: 06/09/2023 תאריך הגשת המכרז: 20/09/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מערכת קשר עבור הפיקוח תאריך פרסום המכרז: 14/08/2023 תאריך הגשת המכרז: 03/09/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור שירות שנתי למערכות רעידת אדמה במוסדות חינוך ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 03/08/2023 תאריך הגשת המכרז: 23/08/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר לביצוע תחזוקה למערכות אוורור וסינון אויר תאריך פרסום המכרז: 03/08/2023 תאריך הגשת המכרז: 23/08/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2023: אחזקת כר הדשא במגרשי המועצה תאריך פרסום המכרז: 01/08/2023 תאריך הגשת המכרז: 21/08/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2023: מתן שרותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכב במועצה תאריך פרסום המכרז: 01/08/2023 תאריך הגשת המכרז: 21/08/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35/2023: שירותי מנהל אבטחה מונחה משטרה (מנב"ט) ומתן שירותי יועץ בטיחות לאירועים עירוניים תאריך פרסום המכרז: 18/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 24/07/2023
שם המכרז: מכרז לשכירות נכסים ברחבי המועצה 12072023 תאריך פרסום המכרז: 16/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 31/07/2023
שם המכרז: קול קורא לעסקים ירוקים תאריך פרסום המכרז: 13/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 23/07/2023
שם המכרז: קול קורא ליוצרים ואומנים "ירוקים" עבור יריד סוכות אקולוגי תאריך פרסום המכרז: 09/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 01/08/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 31/2023: למתן שרותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכב תאריך פרסום המכרז: 03/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 17/07/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 34/2023: לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון תאריך פרסום המכרז: 03/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 24/07/2023
שם המכרז: מכרז פומבי (מסגרת) מס' 26/2023: לשכירת גידור ומחסומים לאירועים השונים למועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 02/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 17/07/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2023 לאספקת שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים של בינוי ותשתיות תאריך פרסום המכרז: 03/07/2023 תאריך הגשת המכרז: 14/08/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 55/2023 - מנהל בית ספר תיכון אנתרופוסופי תאריך פרסום המכרז: 26/06/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/07/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 28/2023 הזמנה להציע הצעות לאספקה והתקנה של מבנים יבילים לכיתות לימוד במועצה תאריך פרסום המכרז: 25/06/2023 תאריך הגשת המכרז: 17/07/2023
שם המכרז: קול קורא ליוצרים ואומנים "ירוקים" עבור יריד סוכות אקולוגי במועצת פרדס חנה-כרכור תאריך פרסום המכרז: 25/06/2023 תאריך הגשת המכרז: 02/07/2023
שם המכרז: קול קורא לתפקיד מרפא.ה בעיסוק תאריך פרסום המכרז: 18/06/2023 תאריך הגשת המכרז: 25/06/2023
שם המכרז: קול קורא לתפקיד מדריכ/ת חינוך טיפול (מדריכה פדגוגית לידה עד 3) למעונות היום עבור מועצת פרדס חנה-כרכור תאריך פרסום המכרז: 11/06/2023 תאריך הגשת המכרז: 03/07/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 25/2023 - לאחזקת כר-הדשא במגרשי הכדורגל במועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 29/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/06/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת מס' 23/2023 - למתן שירותי הגברה ותאורה לאירועים גדולים, בינוניים וקטנים עבור המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 29/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/06/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 24/2023: הפעלת תכנית תל"ן לגילאי 3-6 תאריך פרסום המכרז: 24/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 03/07/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2023: לאספקת מוצרי מזון עבור מוסדות המועצה המקומית פרדס חנה כרכור וגופי הסמך תאריך פרסום המכרז: 22/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/06/2023
שם המכרז: מכרז מס' 21/2023 - תכנון וביצוע אספקה והתקנת מבנה מתועשלכינוסי תושבים לרבותבית כנסתבמועצה תאריך פרסום המכרז: 16/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 05/06/2023
שם המכרז: ‏‏קול קורא רכז ניו מדיה (פרילנסר) למרכז צעירים תאריך פרסום המכרז: 11/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 21/05/2023
שם המכרז: קול קורא רכז תעסוקה (פרילנסר) למרכז צעירים תאריך פרסום המכרז: 11/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 23/05/2023
שם המכרז: קול קורא רכז להטב (פרילנסר) למרכז צעירים תאריך פרסום המכרז: 11/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 21/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי 16/2023 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת חניה ופיקוח עירוני תאריך פרסום המכרז: 08/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 26/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס׳ 12/2023 רכישת שירותים לארגון ימי גיבוש לעובדי המועצה תאריך פרסום המכרז: 03/05/2023 תאריך הגשת המכרז: 05/06/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2023 לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום השיפוט מועצה מקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 20/04/2023 תאריך הגשת המכרז: 23/05/2023
שם המכרז: הזמנה מס' 06/2023 לקבלת הצעות לשכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה-כרכור, בהתאם לפרטים כדלקמן. תאריך פרסום המכרז: 17/04/2023 תאריך הגשת המכרז: 08/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 27/2023 - רכז מעונות יום והכשרת צוותי חינוך במסגרות הגיל הרך תאריך פרסום המכרז: 03/04/2023 תאריך הגשת המכרז: 20/04/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר לעבודת רכז ומדריכי נוער בלילות תאריך פרסום המכרז: 27/03/2023 תאריך הגשת המכרז: 19/04/2023
שם המכרז: קול קורא לתפקיד (פרילנס) מרפאה בעיסוק תאריך פרסום המכרז: 19/03/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/04/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מתן שירותי אחזקה והפעלה למערכת צילום פיקוח ובקרה על שטחים פתוחים בשטחים חקלאים ברשות תאריך פרסום המכרז: 16/03/2023 תאריך הגשת המכרז: 02/04/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר למדריך מוגנות לבתי הספר בישוב. תאריך פרסום המכרז: 15/03/2023 תאריך הגשת המכרז: 23/03/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2023/07 להפעלת שני בתי ספר ביישוב פרדס חנה כרכור החל משנת הלימודים תשפ"ד תאריך פרסום המכרז: 27/02/2023 תאריך הגשת המכרז: 20/03/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור יועץ קריירה במרכז להכוון תעסוקתי ,המקפצה תאריך פרסום המכרז: 07/02/2023 תאריך הגשת המכרז: 19/02/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר לקורס הכשרה ופיתוח מנהיגות נשים. תאריך פרסום המכרז: 27/02/2023 תאריך הגשת המכרז: 06/03/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר מנהלת מרכז המקפצה תאריך פרסום המכרז: 07/02/2023 תאריך הגשת המכרז: 19/02/2023
שם המכרז: קול קורא בקשה להצעת מחיר לתוכנה ואתר מקוון לניהול קטלוג ספרים לספריות תאריך פרסום המכרז: 06/02/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 5/2023 למתן שירותי תובע/ת עירוני/ת חיצוני/ת עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 29/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/02/2023
שם המכרז: קול קורא לתפקיד (פרילנס) מדריכות יעוץ חינוך טיפול במעונות היום במועצת פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 05/02/2023 תאריך הגשת המכרז: 19/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/2023 לעבודות פיתוח שטחי גינון ציבוריים ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 29/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 13/02/2023
שם המכרז: קול קורא לתפקיד מדריכה לתוכנית הישוב שלי עבור מועצת פרדס חנה-כרכור תאריך פרסום המכרז: 26/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/02/2023
שם המכרז: קול קורא בקשה להצעת מחיר לתוכנה ואתר מקוון לניהול קטלוג ספרים לספריות תאריך פרסום המכרז: 25/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 12/02/2023
שם המכרז: קול קורא בקשה להצעת מחיר להערכות לקליטת תושבים תאריך פרסום המכרז: 22/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 25/01/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר הנחיית סדנאות אומנות תאריך פרסום המכרז: 12/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 19/01/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר לשיעור בתנועה נמצא הפתרון תאריך פרסום המכרז: 11/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 19/01/2023
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 03/2023 לביצוע שירותי הדברת מזיקים ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 09/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 25/01/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2023 שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך מיוחד ורווחה עבור שנה"ל תשפ"ג 2024 - 2023 תאריך פרסום המכרז: 02/01/2023 תאריך הגשת המכרז: 15/01/2023
שם המכרז: קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם תאריך פרסום המכרז: 19/12/2022 תאריך הגשת המכרז: 26/12/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 40/2022 הפעלת תכנית תל"ן בגני הילדים תאריך פרסום המכרז: 12/12/2022 תאריך הגשת המכרז: 15/01/2023
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מתן שירותי אחזקה והפעלה למערכות השקיה מבוקרות של חברת אגם בשטחי הרשות תאריך פרסום המכרז: 24/11/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/12/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מתן שירותי אחזקה והפעלה למערכות השקייה מבוקרות של חברת גלקון בשטחי הרשות תאריך פרסום המכרז: 24/11/2022 תאריך הגשת המכרז: 13/12/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור מועצת פרדס חנה תאריך פרסום המכרז: 30/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 06/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 39-2022 לביצוע השלמת תשתית ועבודות פיתוח סביבתי בשכונת עומרים ומתחם לוקר בפרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 20/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 28/11/2022
שם המכרז: קול קורא - בקשה לקבלת הצעת מחיר לשירות תיקוני כבישים ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 06/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 23/10/2022
שם המכרז: בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור רכז קהילה לעדה האתיופית תחת הרשות לביטחון קהילתי תאריך פרסום המכרז: 03/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 23/10/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר תחזוקת ושירות למתקני (דגם פואנטה) החזרת ספרים אוטומטים לספריה המתממשקות עם תוכנת עלי כותרת תאריך פרסום המכרז: 03/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 23/10/2022
שם המכרז: קול קורא לקבלת הצעת מחיר עבור תוכנית מספור מבנים וסקר שטח לרשות תאריך פרסום המכרז: 03/10/2022 תאריך הגשת המכרז: 23/10/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי 23/2023 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ורווחה במועצה ומחוץ למועצה (מכרז משלים). תאריך פרסום המכרז: 19/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 06/10/2022
שם המכרז: קול קורא – מכירת פחי אשפה ירוקים מפלסטיק תאריך פרסום המכרז: 18/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 29/09/2022
שם המכרז: קול קורא עבור גיזום ומכירת סכך דקלים תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 29/09/2022
שם המכרז: קול קורא עבור תוכנית ליווי ללוחמים משוחררים תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 29/09/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 38/2022 לעבודות פיתוח שטחי גינון ציבוריים ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 24/10/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2022 לאספקת גופי תאורה למאור ציבורי ושצ"פים בטכנולוגית לד ומערכת שליטה ובקרה לניהול מערך התאורה במועצה תאריך פרסום המכרז: 13/11/2022 תאריך הגשת המכרז: 28/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2022 להתקנה, הקמה והפעלה של מערכת תאורת רחובות ושטחים ציבוריים בטכנולוגיית לד ומערכת שליטה ובקרה במועצה תאריך פרסום המכרז: 15/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 28/11/2022
שם המכרז: קול קורא בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור מועצת פרדס חðה תאריך פרסום המכרז: 08/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/09/2022
שם המכרז: מכרז מס' 25/2022 – הזמנה להציע הצעות לשכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 04/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 19/09/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26-2022 – הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבי המועצה. תאריך פרסום המכרז: 01/09/2022 תאריך הגשת המכרז: 19/09/2022
שם המכרז: קול קורא – הודעה על מכירת פחי אשפה ירוקים מפלסטיק תאריך פרסום המכרז: 29/08/2022 תאריך הגשת המכרז: 04/09/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 23-2022 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך מיוחד ורווחה עבור המועצה - שנה"ל תשפ"ג (אשכולות 1 ו - 9 בלבד) תאריך פרסום המכרז: 22/08/2022 תאריך הגשת המכרז: 29/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 123/2022 לתפקיד: מזכירת האגף לשירותי הרווחה והקהילה תאריך פרסום המכרז: 09/08/2022 תאריך הגשת המכרז: 23/08/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי 24/2022 לביצוע עבודות בכלי צמ"ה ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 21/07/2022 תאריך הגשת המכרז: 15/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2022: שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל, מיוחד, רווחה, פעוטות ולהסעות אקראיות ומיוחדות עבור המועצה עבור שנה"ל תשפ"ג תאריך פרסום המכרז: 07/07/2022 תאריך הגשת המכרז: 01/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2022: הזמנה להציע הצעות לאספקה והתקנה של מבנים יבילים לכיתות לימוד במועצה תאריך פרסום המכרז: 07/07/2022 תאריך הגשת המכרז: 25/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 17/2022 – הזמנה לקבלת הצעות לשכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 04/07/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 09/2022: לאספקת שירותים משפטיים בגביית חובות עבור המועצה תאריך פרסום המכרז: 23/06/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2022: לתפעול ואספקת כוח אדם למוקד עירוני (טלפוני וצופה) במועצה תאריך פרסום המכרז: 23/06/2022 תאריך הגשת המכרז: 18/07/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2022: לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי למוסדות חינוך וציבור ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 23/06/2022 תאריך הגשת המכרז: 01/08/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 16/2022 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה. תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 30/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 10/2022 לאספקת מוצרי מזון וצריכה עבור המועצה. תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 30/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 05/2022 לקבלת שירות של תיקון תקלות וטיפולים ברכבים קלים, מסחריים, משאיות, משאיות טיאוט, כלי צמ"ה, נגררים וקטנועים עבור המועצה. תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 30/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 03/2022 לאספקה והתקנה של גדרות היקפיים ושערים למתקנים ולמוסדות חינוך ברחבי המועצה. תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 30/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 14/2022 לבחירת אדריכל לשירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון עבור הקמת בי"ס תיכון חדש בהיקף של 48 כיתות אם במתחם עומרים. תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 27/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 08/2022 לשירותי ענן פרטי מאובטח עבור מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 09/05/2022 תאריך הגשת המכרז: 04/07/2022
שם המכרז: קול קורא הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת משאיות מזון FOOD TRUCKS תאריך פרסום המכרז: 27/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 25/04/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 04/2022 - שירותי תיקון ואחזקת מזגנים במוסדות חינוך וציבור תאריך פרסום המכרז: 24/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 11/04/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2022 – ביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 24/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 11/04/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2022 – הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 24/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 11/04/2022
שם המכרז: קול קורא - בקשה לקבלת הצעת מחיר עבור מערכת דיוור תאריך פרסום המכרז: 20/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 03/04/2022
שם המכרז: מכרז פנימי 89/2022 למועצה המקומית דרוש/ה כלכלן/ית באגף הכספים תאריך פרסום המכרז: 20/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 31/03/2022
שם המכרז: מכרז פנימי 73/2022 מנהל/ת מחלקת הנהלת חשבונות תאריך פרסום המכרז: 20/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 31/03/2022
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2022 לבחירת צוות תכנון פיתוח תשתיות ציבוריות, למתן שירותי תכנון, ייעוץ ופיקוח עליון לפרויקט פיתוח מתחם תעסוקה "אילנות" 2022 תאריך פרסום המכרז: 10/03/2022 תאריך הגשת המכרז: 04/04/2022
שם המכרז: קול קורא – הודעה על הכוונת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור להתקשר חברת אגרינת תאריך פרסום המכרז: 14/02/2022 תאריך הגשת המכרז: 27/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 22/2022 למתן שירותי ייעוץ משפטי בגביית חובות עבור המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 17/01/2022 תאריך הגשת המכרז: 07/02/2022
שם המכרז: קול קורא לאמנים ואמניות מפרדס חנה כרכור - אמנות במושבה פסח 2022 תאריך פרסום המכרז: 19/01/2022 תאריך הגשת המכרז: 23/01/2022
שם המכרז: פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנושא שדרוג ותפעול מתחם אמפי תאריך פרסום המכרז: 27/12/2021 תאריך הגשת המכרז: 01/02/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 35/2021: לביצוע עבודות באמצעות כלי צמ"ה ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 09/12/2021 תאריך הגשת המכרז: 03/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 24/2021: לאספקת ארוחות חמות למסגרות חינוך מיוחד במועצה תאריך פרסום המכרז: 09/12/2021 תאריך הגשת המכרז: 03/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 01/2021 לשירותי טיאוט וניקיון רחובות ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 02/12/2021 תאריך הגשת המכרז: 27/12/2021
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי 21-2021 הזמנה להציע הצעות לזיכיון להפעלת צהרונים בגני ילדים במועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 25/10/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/11/2021
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי 21-2021 הזמנה להציע הצעות לזיכיון להפעלת צהרונים בגני ילדים במועצה המקומית פרדס חנה – כרכור - מעודכן תאריך פרסום המכרז: 25/11/2021 תאריך הגשת המכרז: 20/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 35-2021: לביצוע העבודות באמצעות כלי צמ"ה ברחבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 21/10/2021 תאריך הגשת המכרז: 15/11/2021
שם המכרז: מכרז מס' 56/2021: לשכירת מקלטים דו תכליתיים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 20/10/2021 תאריך הגשת המכרז: 11/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 52-2021 לצביעת סימונים הנדסיים (צביעת כבישים/דרכים) בתחומי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 07/10/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 47-2021 לבניית אודיטוריום בבית הספר "אורט חקלאי" בפרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 07/10/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/11/2021
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני מס' 26/2021 רכז/ת תפעול במחלקת מים וביוב תאריך פרסום המכרז: 14/09/2021 תאריך הגשת המכרז: 30/09/2021
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני מס' 39/2021 דרוש/ה רכז/ת רישוי עסקים - 50% משרה תאריך פרסום המכרז: 14/09/2021 תאריך הגשת המכרז: 30/09/2021
שם המכרז: מכרז פנימי / חיצוני מס' 18/2021 דרוש/ה עובד/ת לאיוש משרת אגרונום תאריך פרסום המכרז: 14/09/2021 תאריך הגשת המכרז: 30/09/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 53/2021 לשכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 15/08/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 33/2021 לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ושקיות כתומות בתחומי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור. תאריך פרסום המכרז: 15/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 12/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 18/2021 לקבלת הרשאות למטרת הצבת והפעלת מתקן קשר אלחוטי ותקשורת סלולארית, התקנת אנטנות קשר, בקרה ותקשורת לרבות אנטנות צלחת וכן תורן תאריך פרסום המכרז: 15/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/07/2021
שם המכרז: מכרז מס' 51/2021 – הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 12/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז מס' 16/2021 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 12/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2021 – לשירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל, מיוחד ורווחה שנת הלימודים תשפ"ב. תאריך פרסום המכרז: 06/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 50/2021 להשכרת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 30/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 15/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 37/2021 לתחזוקת מערכת הביוב העירונית ומתקני המים והביוב ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 15/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 02/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 40-2021 – הפעלה וניהול מזנון בבית הספר החקלאי בפרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/07/2021
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 46-2021 – ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה למבני המועצה ומוסדות חינוך וציבור בתחומי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 05/07/2021
שם המכרז: בקשה להצעת מחיר עבור יועץ לתכנון סקייט פארק תאריך פרסום המכרז: 27/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 28/06/2021
שם המכרז: קול קורא לטכנאי מחשבים תאריך פרסום המכרז: 19/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 29/2021 - רכישת מגרש בשטח שיפוט המועצה המקומית תאריך פרסום המכרז: 19/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 07/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 18/2021 - קבלת הרשאות למטרת הצבת והפעלת מתקן קשר אלחוטי ותקשורת סלולארית התקנת אנטנות קשר, בקרה ותקשורת לרבות אנטנות צלחת וכן תורן. תאריך פרסום המכרז: 13/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 31/05/2021
שם המכרז: הליך מס' 09-2021 בקשה לקבלת הצעות לשירותי יועץ משפטי חיצוני עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 13/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 07/06/2021
שם המכרז: מכרז 44/2021 - שכירת מקלטים דו תכליתיים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 14/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 30/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 43/2021 - הזמנה להציע הצעות להפעלה וניהול תחנת מוניות תאריך פרסום המכרז: 11/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 31/05/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 27/2021 – למתן שירותי מחשוב ומנמ"ר עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 02/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 24/05/2021
שם המכרז: קול קורא לשירותי העשרה באנגלית ללימודי קיץ תאריך פרסום המכרז: 29/04/2021 תאריך הגשת המכרז: 05/05/2021
שם המכרז: הצעות מחיר לתוכני אב לדיגיטציה לרשות (לא פומבי) תאריך פרסום המכרז: 25/04/2021 תאריך הגשת המכרז: 23/05/2021
שם המכרז: מכרז - פומבי - מס' 32-2021 לביצוע עבודות גינון בתחומי מועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 13/04/2021 תאריך הגשת המכרז: 03/05/2021
שם המכרז: מכרז - פומבי - מס' 28-2021 לאספקה והתקנה של מתקני משחקים בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 22/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 15-2021 – לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 31-2021 – לביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה (תשכ"ה - 1965) עבור הוועדה מקומית לתכנון ובנייה במועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 13-2021 – למתן שירותי סריקה ורישום מסמכים בנושא תכנון ובנייה עבור המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 07-2021 – לאספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך וציבור ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 11/04/2021
שם המכרז: מכרז - פומבי - מס' 02-2021 – לתחזוקת רשת מים, ביוב וניקוז בתחומי מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2021 - הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב בעסקת המרה (טרייד-אין) עבור המעצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 04/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 18/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2021 - מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 22/02/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2021 - ניהול ותפעול שירותי גבייה (ארנונה ומים) במועצה מקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 01/02/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10-2021 לשירותי איסוף ופינוי פסולת ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור (פסולת מעורבת, ביתית, מסחרית, נייר) תאריך פרסום המכרז: 20/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 11/02/2021
שם המכרז: הצעת מחיר עבור עבודות גינון למועצה מקומית פרדס חנה תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 17/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2021 לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 04/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12-2021 להפעלה וניהול תחנת מוניות, לנסיעות מיוחדות, בקרבת חניוני הרכבת (בצד מזרחי ובצד המערבי) בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 08-2021 לביצוע איטום גגות במוסדות חינוך וציבור בתחומי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 01/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 03/2021 לביצוע עבודות גינון בתחומי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 11/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/02/2021
שם המכרז: מכרז מס' 33/2020 - אספקת ריהוט למשרדי הנדסה והועדכה לתנון ובניה תאריך פרסום המכרז: 26/11/2020 תאריך הגשת המכרז: 11/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 08/2020 - פרסום שילוט חוצות תאריך פרסום המכרז: 02/11/2020 תאריך הגשת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס 312020 - לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו וולטאי) תאריך פרסום המכרז: 20/10/2020 תאריך הגשת המכרז: 09/11/2020

חזור למכרזים פעילים