תושבים יקרים שימו לב! מתחמי בדיקות הקורונה נסגרו במושבה.

חברי כל הקופות יכולים להיבדק במתחמים במתחמים הסמוכים.

לנחיותיכם מצ"ב לינקים למיקומי הבדיקות:

בדיקות אנטיגן >

בדיקותPCR  >