לצורך עבודת מקורות בתאריכים 14,15/08 ימים ראשון ושני, תיחסם דרך הרכבת בשעות 21:00-5:00 לפי היתר משטרה.
 
הדרך החלופית לרכבת ולאנדרטה תהיה מרחוב האורנים ואזור התעשיה של פרדס חנה.
 
ניתן להגיע לרכבת גם מפארק תעשיה צפוני של קיסריה.
 
בצמתים הרלוונטיות יהיו פקחי תנועה.