בהתאם לסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות המועצה מתכוונת לצאת לתכנון ביצוע הקמת אולם ספורט בבית ספר מעיינות

ועדת שלושה - חתום.pdf