בהתאם לסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות המועצה מתכוונת לצאת לתכנון ביצוע גן יד לבנים לטקסים ציבוריים

ועדת שלושה.pdf