בהתאם לסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות המועצה מתכוונת לצאת לתכנון ביצוע גני ילדים דגם רולן בשכונת עומרים

אישור ועדת שלשה גני רולן בעומרים.pdf