ערר המועצה בפני המועצה הארצית לתכנון ובניה ירושלים לאישור תוכנית 351-0789537 ערר למועצה הארצית 1_230505_121257.pdf