דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פנימי מס׳ 10/2023 רכז מעונות יום והכשרת צוותי חינוך במסגרות הגיל הרך מכרזי כוח אדם פנימי 15/03/2023 29/03/2023
מכרז פומבי מס' 23/2023 קבט מוסדות חינוך וממונה בטיחות במוסדות חינוך מכרזי כוח אדם פומבי 13/03/2023 30/03/2023
מכרז פומבי מספר 24/2023 - רכז תחום במרכז קהילתי אור אזרחים ותיקים מכרזי כוח אדם פומבי 13/03/2023 30/03/2023

עבור לארכיון דרושים