משרדי המועצה בבניין המועצה המקומית  בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00  ובימי ג' בין השעות 16:00 - 19:00 (רצוי בתאום מראש).
כתובתנו רח' דרך הבנים 20 , מרכזיית נתב שיחות 077-9779700

משרדי מחלקת פיקוח , אכיפה ואיכות הסביבה בימים ב' + ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 - 18:30 ברח' הדקלים / שביל התלמיד (מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית). 

משרדי אגף החינוך  בימים א', ג', ה' בין השעות 8:30 - 11:30 ובימי ג' גם בין השעות 16:00 - 18:00 בבנין המועצה , רחוב דרך הבנים 20. בימי שני ורביעי אין קבלת קהל.

מענה טלפוני בשלוחות האגף (חלונית אנשי קשר באתר המועצה) יינתן בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 11:30 - 14:00.

פגישות עם צוות הניהול של האגף יש לתאם מראש.

משרדי מחלקת תפעול המים והביוב (לא בנושאי גבייה)

קבלת קהל רח' הדלקים 103

יום ג' 16:00 - 18:00

יום ה' 8:30 - 10:30

פקס מספר 15377-9779-324

  • לפניות בנושא גביה, תשלומים ומדי מים נא להתקשר למספר 077-9779300
  • למוקד תקלות( כגון פיצוצי מים, גלישות ביוב) נא להתקשר למוקד 106  או 04-6271227  (24 שעות ביממה)
  • בנושא היתרים, טפסי 4, נושאי תפעול תשתיות מים וביוב נא להתקשר  077-9779729

משרדי הועדה המקומית

קבלת קהל במשרדי הועדה
ימים ב' ו- ה' 8:30 - 10:30
ימי ג' 13:30 - 15:30


קבלת קהל בארכיון הועדה (נמצא בקומה 2 בבנין המועצה)
ימים ב' ו-ה' 8:30 - 12:30

ימי ג' 14:00 - 17:30


מענה טלפוני
יום ב' 13:00 - 15:00
יום ג' 10:30 - 12:30
* פגישות עם מתכננים בתיאום מראש בלבד בימים ב' ו-ה' בין השעות 11:00 - 13:00.

לאנשי קשר ועדה מקומית >>


מחלקת גבייה מים וארנונה
רחוב הדקלים 103 (בפסאז') מול הסופר פארם / כניסה אחורית מרחוב האורנים 10 . טלפון 077-9779300  

 

קישור לאתר לקבלת שירות במהירות ויעילות
 

שירותי מחלקת גבייה, ארנונה ומים. פניות, טפסים ותשלומים   

תשלום דוח חניה תשלום דוח פיקוח ואכיפה כללי נפתח 

 

 

תשלומים באתר www.pay24.co.il

 


קבלת קהל
ימים א' – ה'  8:00 - 13:00
ימים א' ו- ג'  16:00 - 18:00