משרדי המועצה בבניין המועצה המקומית  בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00  ובימי ג' בין השעות 16:00 - 19:00 (רצוי בתאום מראש).
כתובתנו רח' דרך הבנים 20 , מרכזיית נתב שיחות 077-9779700

משרדי מחלקת פיקוח , אכיפה ואיכות הסביבה בימים ב' + ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 - 18:30 ברח' הדקלים / שביל התלמיד (מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית). 

משרדי אגף החינוך  בימים א', ג', ה' בין השעות 8:30 - 11:30 ובימי ג' גם בין השעות 16:00 - 18:00 בבנין המועצה , רחוב דרך הבנים 20. בימי שני ורביעי אין קבלת קהל.

מענה טלפוני בשלוחות האגף (חלונית אנשי קשר באתר המועצה) יינתן בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 11:30 - 14:00.

פגישות עם צוות הניהול של האגף יש לתאם מראש.

 

משרדי הועדה המקומית

קבלת קהל במשרדי הועדה
ימים ב' ו- ה' 8:30 - 10:30
ימי ג' 13:30 - 15:30


קבלת קהל בארכיון הועדה (נמצא בקומה 2 בבנין המועצה)
ימים ב' ו-ה' 8:30 - 12:30

ימי ג' 14:00 - 17:30


מענה טלפוני
יום ב' 13:00 - 15:00
יום ג' 10:30 - 12:30
* פגישות עם מתכננים בתיאום מראש בלבד בימים ב' ו-ה' בין השעות 11:00 - 13:00.

לאנשי קשר ועדה מקומית >>


מחלקת גבייה - מים וארנונה
רחוב הדקלים 103 (בפסאז') מול הסופר פארם / כניסה אחורית מרחוב האורנים 10 . טלפון 077-9779300  

 

תשלומים באתר www.pay24.co.il


קבלת קהל
ימים א' – ה'  8:00 - 13:00
ימים א' ו- ג'  16:00 - 18:00

משרדי מחלקת המים והביוב - רח' הדקלים 103 פרדס חנה כרכור - לתקלות נא להתקשר 106 (24 שעות ביממה). טלפון במחלקה 077-9779729/27


קבלת קהל  ברח' הדקלים 103 (לא נושאי גביה ותשלומים) 
יום ג' 16:00 - 18:00

יום ה' 8:30 - 10:30