• לפניות בנושא גביה, תשלומים ומדי מים נא להתקשר למספר  077-9779300
  • לתקלות( כגון פיצוצי מים, גלישות ביוב) נא להתקשר למוקד 106  או 04-6271227(24 שעות ביממה)
  • בנושא היתרים, טפסי 4, נושאי תפעול תשתיות מים וביוב 077-9779729

קבלת קהל  ברח' הדקלים 103

טלפון לבירורים 077-9779729

* יום ג' 16:00 - 18:00

* יום ה' 8:30 - 10:30

פקס 15377-9779-324