מחלקת בטיחות ונגישות

המחלקה לבטיחות ונגישות עוסקת בתחום הבטיחות בעבודה, בטיחות במוסדות המועצה, בטיחות באירועי המועצה ובבקרה על התאמת מבני מועצה ומבנים ציבוריים לחוק/ע"פ חוק הנגישות.

בטיחות בעבודה

תנאי תעסוקה ( בטיחות לעובדי קבלן) – התאמת ההסכם החתום עם הקבלן לתנאי חוק בטיחות בעבודה על פי הדרישות של משרד התמ"ת.

ביקורות בתחום הבטיחות על תנאי העסקה של עובדי קבלן.

ביצוע  הדרכות בטיחות לעובדי מועצה.

בטיחות במוסדות המועצה (מבני ציבור, גני ילדים, בתי ספר , מועדוני רווחה ועוד)

ביצוע  ביקורות במוסדות אלו.

קיום קשר ישיר עם ההנהגה המוסדית של בתי הספר.

משתתפים בתכנון וביצוע של כל האירועים במוסדות החינוך.

מתן מענה להתאמת מבני חינוך ודרישות משרד החינוך.

ביצוע מעקב על בדיקות מתקני הספורט.

ביצוע מעקב בדיקות ותקינות של מתקני חצר.

 

מנהל מחלקת בטיחות ונגישות פבל שטיין: 

טלפון:  077-9779751 
פקס :   077-9779752
דוא"ל:   s.pavel@pardes-hanna-karkur.muni.il