ערר על החלטת פקיד היערות העירוני ניתן להגיש למשרד החקלאות בתוך 14 יום מקבלת ההחלטה בנושא.

טופס הגשת ערר