לעצים חשיבות עצומה במרקם העירוני. העצים הם שלד הגן והפארק, שדרת העצים היא עיקר הרחוב ומרמז על אופיו, חורשות העצים הן המרכיב החשוב באזורי הנופש והפנאי למיניהן, כמובן העץ הוא עיקר הגן בגינון הפרטי.

תפקידי העצים ותועלתם בהגנה כנגד זיהום ובשיפור הסביבה רבים, ביניהם:

1.      העצים קולטים פחמן דו חמצני ומפחיתים ריכוזו באוויר, ובמקביל פולטים חמצן להעשרת האוויר.

2.      עצים סופחים מזהמים כמו פיח, אבק ורעלים שונים, ומשמשים כמסנן להגנת ריאות בע"ח ובני אדם.

3.      עצים מורידים את טמפרטורת הסביבה-  תופעה הידועה כצמצום השפעת אי החום העירוני. הטמפרטורות שנמדדו במחקרים שונים מהעצים בשדרות מוצלות וסביבתן נמוכות משמעותית מהטמפרטורה ברחובות חסרי עצים.

4.      עצים עשויים להפחית את עוצמת נשיבת הרוחות.

5.      עצים הגדלים במרקם העירוני מביאים להגדלת המגוון הביולוגי.  גידול זנים ומיני עצים שונים, מביא לגיוון בעלי החיים התלויים בעצים כגון ציפורים פרפרים, לטאות ועוד...

6.      פעילות שורשי העצים מטייבת את הקרקע ומעלה כמות המיקרואורגניזם.

7.      שתילת עצים כשלעצמה מהווה הגנה על שטחים פתוחים מהצטברות פסולת.

8.      עצם הימצאותם של עצים מעלים את ערך הכספי של נכסים.

9.      עצים מהווים גורם חינוכי ממדרגה ראשונה בהדגימם את מהלך העונות והתחלפות מופעם המחזורית – מלבלוב, פריחה, חניטה (יצירת פרי) והבשלתו.

עזרו לנו לשמור על העצים.