שם הרחוב גוש חלקה  סיבות לכריתה/ העתקה תאריך הרישיון ניתן להגיש ערר עד ליום
2 קנאים 10073 288 בטיחות 23/5/18 22/5/18
3 מעלה 10103 31 עץ מת 30/5/18 29/5/18
4 אביבים 10077 125 עץ מת 30/5/18 29/5/18
5 גולני 10 10073 273 בניה 30/5/18 29/5/18
6 תבור 9 10101 102 עץ מת 30/5/18 29/5/18
7 סמטת רותם 10122 370 בניה 30/5/18 29/5/18
8 חן 19 10105 207 עץ מת 3/6/18 2/6/18
9 אנדרטת הנח"ל 10124 33 100 עצים מתים 6/6/18 5/6/18
10 בית ספר חקלאי 10105 122 6 עצים מתים 6/6/18 5/6/18
11 תל צבי 1 10103 2561 עץ מסוכן 22/5/18 לא ניתן
12 מצדה (בי"ס חורב) 10111 169 עץ ששורשיו חוסמים צינור ביוב 12/6/18 11/6/18
13 שבזי (בי"ס מורשה) 10073 81 עץ ששורשיו חוסמים צינור ביוב 12/6/18 11/6/18
14 הבנים (כיכר משמרות) 10105 116 עץ מת 14/6/18 13/6/18
15 מכבים 397 10111 265 עץ מת 14/6/18 13/6/18
16 מצדה 32 (בי"כ פועלי צדק) 10111 250 עץ מת 14/6/18 13/6/18
17 אחוזה (בחורשה ליד בריכת המים) 10075 75/76 עץ מת 14/6/18 13/6/18
18 אנדרטת הנח"ל 10124 33 3 עצים מתים 18/6/18 17/6/18
19 מקווה- ר' עקיבא 10103 28 7 עצים מתים 18/6/18 17/6/18
20 החי"ל 3ב     1 ברכיכטון אדרי הפוגע בתשתיות בחצר פרטית 20/6/08 19/6/18
21 למרחב 2 10103 44 & 159 8 עצים מתים 20/6/08 19/6/18
22 נבטים 10077 133 8 עצים מתים 20/6/08 19/6/18
23 קנאים 10073 295 עץ מת 19/6/18 19/6/18
24 המזמור 8 12773 1001 עץ מת 19/6/18 19/6/18
25 אחוזה 10075 73-76 122 עצים מתים 25/6/18 24/6/18
26 הדרים 30 10104 101 עץ מת 25/6/18 24/6/18
27 המושב 37 א' 10074 556 2 עצים היוצרים מפגע תברואי 25/6/18 24/6/18
28 בן שטח- בבריכת המים 10103 100 עץ מת 27/6/18 26/6/18
29 המייסדים (ליד הדואר) 10074 285 2 עצים מתים 27/6/18 26/6/18
30 האורנים מול 56 10102 1 2 עצים מתים 27/6/18 26/6/18
31 שביל התלמיד (ליד בית הכנסת) 10102 77 11 עצים מתים 27/6/18 26/6/18
32 הבוטנים פינת הצפירה 10104 103 עץ מת 27/6/18 26/6/18
33 סיני פינת נבו 10105 87 עץ מת 27/6/18 26/6/18
34 שד' קק"ל 10107 196 עץ מת 27/6/18 26/6/18
35 שצ"פ רחוב פאר 10108 145 העץ התבקע לשניים 27/6/18 26/6/18
36 הברכה 49 10076 2279 פגיעה בתשתיות 10/7/18 9/7/18
37 אילת (ליד שצ"פ) 10124 37 עץ מת 10/7/18 9/7/18
38 חבצלת 12 ב' (גן ילדים) 10107 166 2 עצים מתים 10/7/18 9/7/18
39 תל צבי 30 10103 331 3 עצים מתים 10/7/18 9/7/18
40 הגליל 18 10072 23 4 עצים מתים 10/7/18 9/7/18
41 בניין המועצה 10102 310 2 עצים מתים 12/7/18 11/7/18
42 פדויים- בית ספר מרחבים 10123 370 2 עצים מתים 12/7/18 11/7/18
43 הנדיב 10102 406 עץ מת 12/7/18 11/7/18
44 הנדיב 10101 116 7 עצים מתים 12/7/18 11/7/18
45 השופטים פינת ביל"ו 10072 42 עץ מת ומסוכן 1/7/18 -
47 הגאון 7/1 10123 234 עץ מת 16/7/18 15/7/18
48 החורש- בית ספר שבילים 13922 126 2 עצים מתים 16/7/18 15/7/18
49 חצוצרה 8 10071 21 עץ מת 16/7/18 15/7/18
50 הדקלים 86 10102 606 עץ מת 22/7/18 21/7/18
51 המעלה 35 10103 49 עץ מת 30/7/18 29/7/18
52 המייסדים- מרכז פיס 10074 33 עץ מת 30/7/18 29/7/18
53 הבנים 22 (בניין המועצה) 10102 310 עץ מת 30/7/18 29/7/18
54 הדקלים פינת דרך הים 10102 239 עץ מת ומסוכן 11/7/18 10/8/18
55 מגד 19 10109 84 עץ חולה הפוגע בתשתיות 9/8/18 8/8/18
56 מחנה 80 10106 4 עצים מתים (24) 9/8/18 8/8/18
57 המעלה מול סופר ספיר 10102 265 עץ מת 15/8/18 14/8/18
58 הדקלים פינת הבנים 10102 77 עץ מת ומסוכן 26/7/18 -
59 יהלום 24/2 10107 42 סכנה בטיחותית- עץ מפיל חומה 28/8/18 27/8/18
60 קוממיות 10104 654 פיתוח מגרש חניה 28/8/18 27/8/18
61 הגדוד 10104 313 גדמי עצים מתים 3/9/18 2/9/18
62 התחיה 5 10121 8 עץ בחזית רחבת הצלה- כריתה לפי דרישות בטיחות 4/9/18 3/9/18
63 שב"ל 10121 27 לצורך בניה 11/9/18 10/9/18
64 הגליל 42 10074 42/5 עץ מת כתוצאה מחדקונית הדקל 11/9/18 10/9/18
65 דודאים 5 10077 126 עץ חולה ועקום 11/9/18 10/9/18
66 הדסים 8 10107 108 עץ מסוכן 29/8/18 29/8/18
67 הנדיב- ק"מ 13 10101 116 העתקת עץ שיקולי בטיחות  בצומת 24/9/18 23/9/18
68 גלעד 10102 120, 300 לצורך סלילה, פיתוח וריבוד 26/9/18 26/10/18
69 פיק"א פינת גלעד 10104 620 עצים מתים. אחד מהם מסוכן 8/10/18 7/10/18
70 אתרוג 28 10121 336 עץ מת 8/10/18 7/10/18
71 גינת אגוז 5 10121 339 עץ מת 8/10/18 7/10/18
72 הדקלים 143 10102 454 סכנה בטיחותית 24/10/18 23/10/18
73 המגדל 10073 60 כריתה עקב פיתוח וריבוד הרחוב 29/10/18 28/10/18
74 המגדל 10073 60 העתקה עקב פיתוח וריבוד הרחוב 29/10/18 28/10/18
75 למרחב פינת חשמונאים 10123 466 עץ מת 31/10/18 30/10/18
76 המייסדים 144 12773 102 כריתת עץ עקום המסכן הולכי רגל 8/11/18 7/11/18
77 ארבל 15 10076 251 כריתת עץ עקום המסכן הולכי רגל 8/11/18 7/11/18
78 החי"ל 3 ב' 10106 63 עץ תאנה חולה עקב תקיפת ירקונית 13/11/18 12/11/18
79 גן רימון- הנשיא 16 10074 159 דקל מת ומסוכן בגן ילדים 25/10/18 -
80 הנדיב (כביש 652) מק"מ 10 עד ק"מ 13 25 דקלים מתים העלולים לסכן רכבים אם יפלו 19/11/18 18/11/18
81 הבנים 10102 311 עץ אזדרכת מעל קו ביוב שקרס 20/11/18 -
82 הוד 7 10108 230 דקל המהווה מפגע 9/12/18 8/12/18
83 אחוזה 24 10073 82 דקל פגוע מחדקונית 9/12/18 8/12/18
84 הבנים 37 10105 114 שני עצי ברוש מתים 16/12/18 15/12/18
85 ירושלים 35 10074 298 עץ תות חולה. סכנה בטיחותית 16/12/18 15/12/18
86 צפרירים- גן משחקים 10076 257 עץ מת 16/12/18 15/12/18
87 אחווה 10121 28 עץ מת 16/12/18 15/12/18
88 אלומות 10076 165 עץ צפצפה מת 16/12/18 15/12/18
89 תנאים 19 10123 376 שלושה עצי ברוש החוסמים כניסה לחניה בבניה חדשה 18/12/18 17/12/18
90 הגבורה 10106 28 41 עצי ברוש מתים. חלק מהשדרה 18/12/18 17/12/18
91 פיק"א 43 10104 166 דקל מחורר לכל אורכו, ועלול להיות מסוכן 18/12/18 17/12/18
92 גוש חלב 28 10111 86 עץ הפוגע בתשתיות 1/1/19 31/12/18
93 ההגנה- חניון בי"ס חקלאי 10105 89-101 4 עצי ברוש מתים 2/1/19 1/1/19
94 מלאכי- חורשת השלושה 10122 296 עץ סיסם הודי מת 2/1/19 1/1/19
95 הגדוד 10104 313 עץ קזוארינה מת 2/1/19 1/1/19
96 המעיין 10108 143 עץ איקליפטוס מת 2/1/19 1/1/19
97 פיק"א 43 10104 166 דקל חולה 8/1/19 7/1/19
98 פלמ"ח 10105 308 עץ פיקוס מת 14/1/19 13/1/19
99 שדרות הציונות 10122 33 6 עצי סיסם מתים 14/1/19 13/1/19
100 שדרות הציונות 10122 33 7 עצי איקליפטוס המקור מתים 14/1/19 13/1/19
101 לח"י 10105 308 4 עצי ברוש מתים 14/1/19 13/1/19
102 הדקלים 2 10107 107 9 עצים אזדרכת, פיקוס השדרות והדר חושחש- כחלק מהיתר בנייה 17/1/19 16/1/18
103 עצמון 10101 75 3 עצי שיטה כחלחלה מתים 17/1/19 16/1/18
104 פיק"א- בית ספר חקלאי 10105 142 2 עצי פיקוס חולים העלולים להוות סכנה בטיחותית עקב רקבונות ופטריות בשורשים 3/1/19 עץ מסוכן. לא ניתן לערער
105 יוגב- גדר בית ספר חקלאי 10105 82, 83 4 עצי ברוש מתים. מצבם רעוע מאוד, אחד מהם כבר נפל ונשען על כבל תקשורת 3/1/19 עץ מסוכן. לא ניתן לערער
106 רבי עקיבא- בתוך הואדי 10102 1 עץ אורן הנוטה בצורה מסוכנת מעל כבל חשמל 10/1/19 עץ מסוכן. לא ניתן לערער
107 הדקלים 83 א' 10104 76/2 גזע עץ אלון מת. הגזע רופף ועלול לפול 31/1/19 30/1/19
108 סמטת האריגה 2 10074 724 דקל ופיקוס הצומחים בצמוד לבית ופוגעים בתשתיות 31/1/19 30/1/19
109 המגדל 10073 60 שני עצי פיקוס שנמצאים בשטח 31/1/19 30/1/19
110 הבנים- בית ספר אלונים 10102 77

מטעמי בטיחות- האורן חולה, בשלבי התנוונות ראשונים.

בכניסה לבית ספר
20/3/19 19/3/19
111 דרך למרחב 10123 458 העץ נשתל וגדל על קו מים ראשי. השורשים נפגעו כתוצאה מתיקון קו המים. 20/3/19 19/3/19
112 הבוטנים 26 10104 216 סכנה בטיחותית ומטרד 20/3/19 19/3/19
113 קוממיות 1/2 10104 653 עץ מת 28/3/19 27/3/19
114 העליה 18 10076 80 בניה 28/3/19 27/3/19
115 הבוטנים 38 10104 321 בניה 28/3/19 27/3/19
116 החשמונאים 127 10123 15, 16 עץ העלול להוות סכנה, אושר על ידי פקיד יערות ארצי 7/4/19 6/4/19
117 הנוטר 10102 307 עץ שנוטה ועלול לסכן תשתיות 7/4/19 6/4/19
118 המסילה מול 6 10122 345

קו ביוב קרס מתחת לסוללה. נדרשת כריתה לצורך התיקון

7/4/19 6/4/19
119 השומר 10102 109 14 עצי ברוש כחלק מבניה 17/4/19 16/4/19
120 הזית 5 10104 318 בטיחות- פגיעת שורשים בתשתיות 17/4/19 16/4/19
121 אחוזה 24 10073 82 2 עצי דקל מתים 18/4/19 17/4/19
122 אחוזה פינת המושב 10075 228 העתקת 7 עצי פיקוס ועץ זית עקב הרחבת הכיכר 18/4/19 17/4/19
123 ארבל 1 10076 270 עץ שפלרה הפוגע בתשתיות 28/4/19 27/4/19
124 השומר 10102 306 2 עצי ברוש מתים 28/4/19 27/4/19
125 קק"ל 10107 307 4 עצי ברוש מתים 28/4/19 27/4/19