האגף המוניציפאלי

האגף המוניציפאלי מאגד בתוכו מחלקות שונות הנותנות כולן שירות לתושב בתחומי התפעול, האכיפה, איכות הסביבה ורישוי עסקים.

מטרת האגף לתת מענה מיטבי לתושב תוך הסתכלות רוחבית ומתן מענה לאתגרים השונים בהיבטי תפעול המועצה, תוך תכלול המחלקות יחד לשירות מיטבי.

מזכירה: חוי שטרן

טלפון:   077-9779854
פקס:     077-9779840
דוא"ל:  s.havi@pardes-hanna-karkur.muni.il

אגרונום: גור רותם

דוא"ל: g.rotem@pardes-hanna-karkur.muni.il