ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על קידום תחומי הסביבה במושבה אשר חרטה על דיגלה להיות "מושבה ירוקה".

קידום נושאי הסביבה והקיימות ושיפור מצב איכות הסביבה במקום, תורמים לשיפור איכות חיי תושבי המושבה.

 

תפקידי המחלקה

מתן שירות ומענה לתושבים בתחומי איכות הסביבה כגון רעש, ריח, קרינה, אוויר, אבק ומזיקים.

בדיקות קרינה במערכת החינוך

הנגשת המיחזור ושיפור תשתיות בתחום האשפה והמיחזור לתושבי המועצה תוך יישום חוק האריזות, והפרדת פסולת במקור.

קידום תכנון החיסכון בחשמל ובמים.

טבע עירוני - שיקום, אימוץ וחשיפת הטבע העירוני לציבור הרחב בשיתוף עם מערכת החינוך.

קידום החינוך הסביבתי תוך עבודה משותפת עם אגף החינוך.

חשיפת מידע סביבתי לציבור על פי הנדרש בחוק חופש המידע.

 

 תיבת דוא"ל לפניות ציבורinfo2@pardes-hanna-karkur.muni.il 

רכזת קיימות איכ"ס:  ​​שירה זכות 
טלפון:  077-9779847
פקס:   077-9779840
דוא"ל:  z.shira@pardes-hanna-karkur.muni.il נפתח בחלון חדש

 

חוקי הגנת הסביבה

צו המועצות המקומיות (עבירת קנס)
חוקי העזר לחנייה בפרדס חנה כרכור
 

רשימת מתקני מחזור 

 פירוט הטיפול בקרינה בבית ספר ממלכתי כרכור פברואר 2015